Zatravněná niva Vápenického potoka prochází ozdravěním. Revitalizaci provádějí správci Krkonošského národního parku s cílem obnovit hydrologické a ekologické funkce území. „Jde o část koryta od silnice Prostřední Lánov proti proudu v délce 189 metrů," upozornil mluvčí parku Radek Drahný. Náklady dosahují 335 tisíc korun a jištěny jsou dotací.

Vznikly tůně

Koryto potoka bylo v minulosti směrově upraveno napřímením a bylo vydlážděno dlažbou nasucho s opevněním břehů srubovou konstrukcí.

„V rámci revitalizace jsme v pravobřežní části nivy vytvořili mělké koryto s menší kapacitou, tři boční tůně se zpětným vzdutím, jednu průtočnou tůň a pět tůní dotovaných atmosférickými srážkami a průsakem o rozloze zátopy 576 metrů čtverečných," přiblížili ochranáři. Dvě tůně jsou v potoční nivě, tři v profilu původního koryta.

Důležité zamokření

„Nové koryto zpomalí odtok vody a obnoví přirozené zamokření. Jeho profil ve zvýšených průtocích umožní rozlití vody do potoční nivy v meandrujícím pásu. V období sucha se průtok soustředí do mělkého koryta toku. Právě zamokření umožní návrat rostlinných společenstev," vysvětlil Radek Drahný. V území se vytvoří nové biotopy s nabídkou rozmanitějších stanovišť pro původní druhy. V korytě dojde k obnově migrační prostupnosti pro ryby.

Reakce na obnovu jsou kladné. „To je naprosto neuvěřitelně dobrý projekt! Sám chodím občas v Písku kolem napřímeného potoka, který vede na jedné straně kolem dálnice a na druhé kolem nevyužívané plochy zarostlé rákosem. Už mne taky napadlo, proč potok z ,rovného´ koryta nevyvedou do oblasti rákosu, kde by mohl meandrovat," míní i čtenář na Facebooku.