Zatímco dříve musely pacientky jezdit do okolních nemocnic, nyní mohou zůstat v Trutnově. Preventivně je totiž vyšetří lékař Petr Martinov, který má ordinaci na Poliklinice Masarykův dům.

Mamologickou poradnu ve městě ženy vítají. „Je dobře že nemusíme jezdit třicet nebo padesát kilometrů, abychom se nechaly vyšetřit. Navíc když máme nějaké problémy, můžeme je řešit hned.“

Podle lékařových slov se mamologická prevence skládá z několika částí. „Předně ze samovyšetření, dále z klinického vyšetření, ultrazvuku, po čtyřicátém roce života z mamografie a rozboru nádorových markerů v krvi, eventuálně magnetické rezonance a genetického vyšetření,“ uvedl Martinov. Díky mamologické prevenci lze předejít rakovině prsu. Navíc, a co je důležité, preventivní vyšetření je zdarma, hradí ho pojišťovna. Ženy nad 40 let mají také jednou za dva roky zdarma nárok na mamograf. „Pokud mají palpační nález nebo nález na ultrazvuku, tak je mamografem vyšetříme i dříve v Trutnově, což také hradí pojišťovna,“ upozornil Petr Martinov.

Jak taková mamologická prevence v praxi vypadá? „U mladších žen se provádí ultrazvuk a klinické vyšetření. Mamograf pro ženy do 40 let není vhodný. Pokud se mi ale něco nezdá, na vyšetření přístrojem pacientku pošlu. Existují třeba typy nádorů, které odhalí jen ultrazvuk,“ vysvětlil Petr Martinov. „Jednostranné posílání žen na mamografii jednou za dva roky bez souladu s dalšími vyšetřeními je v řadě případů zavádějící. Pokud je žena riziková, tak je tento interval dlouhý, pokud ne, tak zase prohlídku absolvuje příliš častokrát. Pak má třeba dvanáct po sobě jdoucích negativních vyšetření, což pro ni znamená značnou radiační zátěž,“ upozornil lékař.

Dosud musely pacientky jezdit kvůli preventivnímu vyšetření proti rakovině prsu do Vrchlabí, Náchoda nebo do Hradce Králové, a to i přesto, že mamograf vlastní Oblastní nemocnice Trutnov. Ta ale ztratila statut centra pro preventivní vyšetření. Miroslav Nývlt, náměstek pro léčebnou a preventivní péči trutnovské nemocnice, však situaci vysvětlil: „Když už je u ženy odhaleno onemocnění, tak ji běžně vyšetříme, s tím žádné problémy nejsou, prevenci ale provádět nemůžeme.“ I proto je nutné mamografický snímek v rámci běžné prevence, který hradí pojišťovna jednou za dva roky ženám nad čtyřicet let, absolvovat v okolních nemocnicích.

Všechna ostatní vyšetření jsou však k dispozici v poradně v Trutnově. „Mamografický snímek jako zobrazovací metoda je pouze jednou součástí komplexního mamologického vyšetření, které provádíme v Trutnově. Má význam pouze v souladu s celkovým vyšetřením,“ dodal trutnovský lékař Martinov.