Právě problematika čistoty Krkonoš inspirovala Správce KRNAP k zahájení projektu Partner Krkonošského národního parku. „Mezi naše hlavní a přirozené partnery patří boudaři. Ve stejnou dobu, kdy jsme se začali zamýšlet, jak řešit otázku odpadků v Krkonoších, přišli, protože viděli stejný problém a také hledali řešení. Spojili jsme tedy síly. Díky vytvořenému projektu máme finanční prostředky na řadu aktivit, které by měly horám pomoci,“ vysvětlil ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Řešení má dvě roviny. Je třeba hlavně docílit, aby lidé odpadky v Krkonoších neodhazovali. Druhá část představuje úklid již pohozených odpadků z terénu.

Připravena je reklamní osvětová kampaň pro veřejnost a dvakrát ročně brigády Čisté Krkonoše s účastí řádově stovek lidí. V terénu začne chodit deset nově vyškolených dobrovolných ambsadorů, kteří budou na boudách přednášet základní informace o Krkonošském národním parku. „Na partnerských boudách dostanou návštěvníci též možnost odhodit odpadky sesbírané v blízkosti cest do boxů na tříděný odpad nebo do směsného kontejneru a budou moci využít toalety. Motivačním prvkem ke sběru odpadků je i hra propojující chytré telefony, sociální sítě a trasu výletu skupiny či jednotlivce,“ přiblížil spolupráci s boudaři mluvčí národního parku Radek Drahný. Součástí nového projektu je i vzájemná propagace obou partnerů.