„V úterý jsme vybírali dodavatelskou firmu, předpokládám, že by smlouva mohla být podepsána příští týden,“ poznamenal vedoucí odboru školství, kultury a sportu René Brož.

Město v těchto věcech jedná za Římskokatolickou církev. „Cítíme za projekt zodpovědnost, vkládáme do něj finanční prostředky města,“ uvedl Brož. První etapa prací, která začne na počátku července a bude trvat do konce září, bude stát 1,5 milionu korun. „Financování dalších etap bude v rozmezí osmi až deseti milionů korun, ale rychlost a postup prací bude záležet na dotacích z Programu regenerace v dalších letech,“ dodal René Brož.

Počátky stavby kostela sv. Mikuláše jsou spojeny se samotným vznikem Turnova. Kostel je v písemných pramenech poprvé zmiňován v roce 1357. Na jeho obnovu byla vypracována koncepce záchrany a památkové obnovy exteriéru.

Opravy jsou rozděleny do tří etap. Po sanaci soklového zdiva přijde ve druhé etapě na řadu obnova první poloviny pláště, včetně revize zastřešení, obnovy říms včetně oplechování, obnovy omítkových vrstev fasád a obnovy výplní otvorů. Třetí etapa zahrnuje dokončení obnovy pláště a dále práce stejné jako v předcházející etapě.

Městská památková zóna je v historickém jádru Turnova vyhlášena od roku 1990. Stát prostřednictvím ministerstva kultury od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace městských památkových zón, v němž je zahrnut i Turnov.