Oprava hřiště vzešla z řad obyvatel sídliště, kdy projevili svou iniciativu a vybrali mezi sebou část peněz. Společně s dalšími sponzory se lidem podařilo vybrat částku kolem čtyřiceti tisíc korun.

„Velice si vážíme, když se do obnovy okolí vloží místní obyvatelé. Ačkoli částka vybraná mezi obyvateli nebyla nijak vysoká, tak si město a zastupitelé cení jakékoli iniciativy, která vede ke zlepšení lokalit Turnova a života obyvatel v nich," zhodnotil starosta města Turnova Tomáš Hocke.

Celková cena rekonstrukce se vyšplhala na zhruba 310 tisíc korun, rozdíl doplatila právě městská kasa.

První dny rekonstrukce se zaměřily na výměnu dětských prvků. Druhou fázi úprav zajišťovaly Technické služby Turnov, které opravily plůtek s vrátky a zajistily spravení stávajících gumových dlaždic hřiště.

V rámci veřejně prospěšných prací se zapojili i uchazeči o zaměstnání z Úřadu práce, kteří prováděli dosypání spár mezi starými gumovými dlaždicemi a celkově upravili zeleň okolo dětského hřiště.

Samotné otevření hřiště bylo v komorní atmosféře, kde se sešli místní obyvatelé, zástupci sponzorů, zastupitelů a vedení města.

Nechybělo ani přestřižení pásky, které si pro změnu mohli vyzkoušet ti nejmenší účastníci otevření.

Pro děti byly dále k dispozici soutěže, které připravili místní rodiče a přátelé hřiště pod vedením paní Horodyské. Na památku opravy hřiště namalovaly děti vlastnoručně jako dárek obrázky, které věnovaly zástupcům sponzorů.

(jsd)