Slavnostní otevření se uskuteční v úterý 17. září u městské nemocnice, kde stezka začíná. Od 12 hodin zde bude pro školy a veřejnost připraven zajímavý program, vystavena zde bude například lesní technika, přijede i kočí s koněm. V 17 hodin se uskuteční slavnostní otevření stezky za přítomnosti pozvaných hostů.

„Cílem je nalákat lidi do přírody a jednoduchou formou ukázat nejen dětem, co v lese a okolí žije, roste, a jak by se měli lidé v přírodě chovat. Lokalitu Hartského potoka jsme vybrali pro pestrost dřevinné skladby, jednoduchou dostupnost pro návštěvníky a také pro přítomnost vody, která je v dnešní době velice důležitá,“ říká současný jednatel Lesů města Petr Kupský, který byl u realizace terénních prací a dokončuje nezbytnou administrativu.

Okruh naučné stezky, která začíná u brány městské nemocnice, měří necelé 2 kilometry. Zajímavosti o lokalitě se dočtete na 25 informačních panelech. „Na stezce jsou umístěny tři naučné tabule, dvě interaktivní tabule, pět otočných a čtrnáct odklopných prvků, nechybí ani doskočiště či posezení ohniště. Na některých panelech si budou moci návštěvníci vyzkoušet frotáž, tedy obtáhnout na papír měkkou tužkou strukturu, a odnést si pěkné obrázky. Cestou je možné používat také mobilní aplikaci Lesní svět a dozvědět se další zajímavosti z přírody kolem nás,“ popisuje Petr Kupský.

Lesy města Dvůr Králové nad Labem za realizaci naučné stezky zaplatily zhruba 600 tisíc Kč včetně DPH, prostřednictvím MAS Královédvorsko však budou žádat o stoprocentní dotaci z Programu rozvoje venkova. Příprava a realizace naučné stezky trvaly téměř rok a půl. „Veškerá povolení se začala vyřizovat již v květnu roku 2018 a dokončení administrativy pro získání dotačního titulu budeme řešit ještě v průběhu letošního září a října,“ dodává Petr Kupský.

(mk)