Město od ledna přijalo nebo aktualizovalo několik vyhlášek, upravujících veřejný pořádek. Je si ale vědomo, že samo o sobě to nic neřeší, pokud jejich dodržování někdo nekontroluje. Teď dohled zajišťuje jednak policie státní, jednak městská z Trutnova. „Snahou je, aby její strážníci byli nasazováni v časech, kdy k rušení veřejného pořádku dochází nejčastěji. Ale s ohledem na finanční náročnost takto nakupované služby, není možné je nasazovat v delších časových úsecích. To nás vedlo k úvaze zřídit po vzoru jiných obcí vlastní městskou policii. Mít tu své lidi, kteří budou každodenně dohlížet na veřejný pořádek ve městě," dodává starostka Hostinného.

A tak se taky stalo. I když schvalování zastupitelů nebylo úplně jednoduché. „Petr Maštalíř namítl, že sice místní strážníci budou mít lepší znalost terénu, ale budou zde existovat vzájemné vazby a nedokáže si představit, že strážník bude pokutovat svého kamaráda," uvádí zápis z jednání.

„Ideální by byl člověk s velmi dobrou místní znalostí, ale odjinud. Uvidíme, kdo se přihlásí do výběrového řízení," je si problému vědoma starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Doma i v okolí?

Zastupitel Miroslav Šmíd kvitoval zájem jiných obcí (Rudník) s tím, že by to vedlo ke snížení nákladů. Richard Stavrovski ale poukázal, že pokud bude městská policie zřízena, měla by primárně sloužit městu a nikoli i okolním obcím. Lidé by o strážnících měli vědět, a ti by měli hlídat kritická místa.
Z šestnácti přítomných zastupitelů nakonec byli proti čtyři, jeden se hlasování zdržel a záměr tak vedení města prosadilo.

Na pořádek půjde město s vlastními strážníky

Stovky položek, desítky nařízení a předpisů, nezbytná školení. Zřídit městskou policii není zrovna jednoduché. „Navštívili jsme obce stejné velikosti, ale i menší, kde vlastní policii mají. Ve všech její působení hodnotí pozitivně, v některých řady strážníků dokonce rozšiřují," podotkla starostka Dagmar Sahánková. Nejvíc se vyplatila návštěva Smiřic. „Tamní starosta nám předal kompletní seznam toho, co museli pořídit. Od pistolí po opasky a rozpis služeb," dodala.

Zatím ve dvou

V Hostinném zatím počítají se dvěma strážníky bez služebního vozidla. Katastr města není velký a vedení města chce, aby policisté byli vidět v ulicích. Náklady na vybavení zatím odhadují na 300 tisíc, roční provoz by pak měl vyjít zhruba na 900 tisíc korun. Výběrové řízení na strážníky skončí v polovině března.

„Věříme, že se přihlásí schopní lidé, základní podmínkou je maturita. Sídlo budou mít v Národním domě, což jsou naše prostory. Pokud vše půjde dobře, měli by začít pracovat od 1. července. Hlavní náplní bude dohled nad veřejným pořádkem. Dodržování nočního klidu, omezení vandalismu, znečišťování veřejných prostranství. V poslední době si občané hodně stěžují na pobíhající psy. To je pro maminky s dětmi či starší lidi velmi nepříjemné a právě tady mohou naši strážníci výrazně pomoci. Nejde nám o cílenou represi, ale zvýšení úrovně veřejného pořádku," připomněla starostka.

S tím souhlasí i Vratislav Festa, který v Hostinném žije od roku 1945. „Jsem tu spokojený, cítím se bezpečně, ale zřízení městské policie vítám. Zejména o víkendových večerech může být prospěšná."

„Víme, že je před námi velký kus práce. Že rozjezd nebude jednoduchý, ale společenská poptávka tu je a chceme občanům vyhovět," má jasno starostka Sahánková.

„Oceňujeme záměr radnice zřídit městskou policii a vnímáme to jako přínos k dohledu nad veřejných pořádkem. Ve spolupráci s obvodním oddělením Hostinné předpokládáme lepší koordinaci činností při předcházení přestupků, trestných činů a dalšího protiprávního jednání," podpořila záměr Šárka Pižlová z trutnovské policie.

Jen na zavolání

Jinou cestou se vydalo město Žacléř. „Jsme menší než Hostinné a náklady by pro nás byly příliš velké. Nedávno jsme proto uzavřeli smlouvu s Městskou policí Trutnov, přidaly se i okolní obce. Bezpečnostní situace tu není extra problémová, nebudou tu sloužit pravidelně, jen na vyžádání a s konkrétním zadáním," řekl žacléřský starosta Miroslav Vlasák.

Hostinné a okolní region pod dohledem státních policistů

Hostinné se v policejních svodkách neobjevuje příliš často. Bezpečnost, nad kterou bdí obvodní oddělení Policie ČR, tu nijak nevybočuje z republikového průměru obdobně velkých měst. Státní policisté plní svoje úkoly na katastrálním území měst Hostinné a Pilníkov a obcí Rudník, Prosečné, Klášterská Lhota, Dolní Kalná, Horní Kalná, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Chotěvice a Čermná. Rozloha zmíněného území je zhruba 152 km² s přibližně 12 tisíci obyvateli.

„V roce 2015 bylo na území Hostinného spácháno 56 trestných činů, což je o 49 méně ve srovnání s rokem 2014. Nejvyšší zastoupení má majetková trestná činnost. Naopak u přestupků došlo k výraznému nárůstu. Policisté zadokumentovali 772 skutků, což je v porovnání s rokem 2014 o 342 více. Nárůst způsobil zvýšený dohled nad bezpečností silničního provozu a s tím spojenými přestupky proti zákonu o silničním provozu. V minulém roce policisté odhalili 38 přestupců, kteří řídili pod vlivem alkoholu či drog, kdežto v roce 2014 řešili těchto přestupků pětadvacet," informovala Šárka Pižlová, mluvčí trutnovské policie.