Malebnost jedné z historických roubenek v Jílovecké ulici v centru města navrátila nová střecha z ručně štípaného šindele.

Od tradičně zpracované krytiny si semilští památkáři slibují kromě vizuálního efektu delší životnost.

„Technický stav dosavadní střechy nebyl dobrý, a to přesto, že byla v roce 1997 kompletně opravena. Příčinou dožití původní krytiny byl zřejmě fakt, že se zde použil řezaný dřevěný šindel. Dnes je položen šindel ručně štípaný a bude-li střecha pravidelně natírána, dosahuje životnost dřevěného šindele i víc jak 50 let," vysvětluje Roman Hedvičák, pracovník památkové péče Městského úřadu v Semilech.

„Opravu střechy provedli zaměstnanci firmy Šindele dřevěné Pěnčín a celkové náklady opravy dosáhly výše 145 tisíc korun. S ohledem na skutečnost, že původní roubená chalupa je nemovitou kulturní památkou, instalace uvedeného typu krytiny byla základním požadavkem pro udržení autenticity i výpovědní hodnoty stavby," upozornila mluvčí semilského městského úřadu Renata Coufalová. „Jelikož oprava vykazuje značné vícenáklady spojené právě s požadavky státní památkové péče, udělil Liberecký kraj na žádost semilského muzea, které chalupy spravuje, z grantových prostředků určených na podporu oprav kulturních památek i příslušnou dotaci ve výši 64 tisíc korun," doplnila informací Renata Coufalová.

V současnosti roubenka žije dětským smíchem. Své zázemí zde našlo občanské sdružení Semínko země, které zde pro děti pořádá mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na přirozený vývoj v souladu s přírodou.