Sněžka podle Správy KRNAP trpí enormním náporem turistů, patří k nejnavštěvovanějším místům v Krkonoších.

"Konečně jsou vhodné podmínky pro poslední transport materiálu vrtulníkem v rámci projektu Zpřístupnění Sněžky. Čekali jsme řadu dní. Transport třetiny materiálu se na Sněžce povedl v neděli, dnes pokračujeme," řekl dopoledne ČTK Klimeš.

Investorem projektu je Správa KRNAP. Veškeré práce na Sněžce spadající do projektu mají být hotové nejpozději v září 2023. Stavební práce projektu, jehož cílem je usměrnit pohyb turistů na vrcholu hory, zahrnuje kromě laviček také opravy chodníků, vybudování nerezových zábran či opravu vyhlídky. Většina z toho je hotová.

"Vznikne asi 20 laviček plus dvě velká plata na ležení, vznikne tak sezení asi pro stovku lidí. Je to kvůli tomu, aby lidé nechodili na trávníky a aby si mohli pohodlně sednout," řekl ČTK Klimeš.

Letecká přeprava materiálu na Sněžku startuje z nedalekého Lvího dolu, kam materiál přivezla auta. Vrtulník přepravuje v těchto dnech na vrchol nejvyšší české hory dřevo na lavice. Provoz lanovky přerušen nebyl, stavbaři pouze řídili průchod návštěvníků mezi jednotlivými lety.

"Zároveň jsme převezli zbylý kámen z vrcholu na poslední neopravený úsek cesty v oblasti Sněžky pod Jubilejní cestou směrem na Obří hřeben vedoucí k Malé Úpě. To ale už není součástí tohoto projektu," uvedl Klimeš.

Stavební část projektu začala v květnu 2022 zemními pracemi, které předcházely výstavbě nerezových zábran tvořenými sloupky, mezi nimiž jsou natažené nerezové řetězy. Oplocení na české straně Sněžky odděluje návštěvnický prostor od míst, kam se nesmí. Správa KRNAP si od stálých zábran na vrcholu Sněžky slibuje zvýšení ochrany přírody v oblasti, která patří k nejcennějším v Krkonoších. Ochranáři na vrcholu nejvyšší české hory vždy před hlavní turistickou sezonou kvůli neukázněným turistům instalují dočasné, metr vysoké sítě.

Stavbaři také na vrcholu Sněžky zrekonstruovali horský chodník ve směru od Růžové hory. Je tvořen tzv. štětem. Štětování je stará metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Nově opravený chodník vede od horní stanice lanovky na vrchol Sněžky. Před rekonstrukcí museli stavbaři odstranit původní chodník. Materiál, který používali na jeho opravu, dopravil loni v září na Sněžku vrtulník. Také nepotřebný materiál z chodníku byl přepraven ze Sněžky letecky. Vrtulník tak oběma směry převezl přes 260 tun materiálu, řekl Klimeš.

Oprava chodníku na Sněžce byla pokračováním dřívější rekonstrukce jedné z hlavních přístupových tras na vrchol nejvyšší české hory, která vede od horní stanice lanovky na Růžové hoře.