Z valdické věznice na Jičínsku bylo 1. ledna propuštěno pět lidí. Ve všech případech se jednalo o lehčí trestné činy, za které by byli v případě platnosti starého zákoníku stejně propuštěni během několika měsíců.

Valdice i Pardubice otevřely brány

„Čtyři osoby byly vězněné za krádež, kterou podle dotyčného paragrafu spáchaly v posledních třech letech, poslední propuštěný pak za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Ve všech případech se jednalo o drobnější delikty a výše jejich trestů se stejně pohybovala jen v řádu měsíců, zkrácení tedy nebylo výrazné,“ uvedla mluvčí valdické věznice Eva Francová .

Z bran pardubické věznice vyšlo 14 lidí. „K původně 12 soudním příkazům k propuštění přibyly v nejbližších dnech roku ještě další dva. Vesměs šlo o pachatele trestných činů řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, v menší míře specifické druhy krádeží a rovněž pytláctví,“ uvedl Martin Kocanda, mluvčí Věznice Pardubice. „O žádné podstatné zkrácení trestů se u našich odsouzených nejednalo, většinou šlo jen o pár měsíců. Nikdo si nepomohl o nějaké roky,“ upřesnil Kocanda.

V Hradci Králové se dostali na svobodu o něco dříve tři odsouzení. „Všichni za spáchaný trestný čin řízení bez řidičského oprávnění,“ řekla mluvčí věznice Kateřina Buřilová.

Násilníci zůstali za mřížemi

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová uvedla, že propouštění se týká pouze drobných skutků, které po 1. lednu nejsou trestné. „Nejednalo se tedy o žádné násilníky ani nebezpečné pachatele,“ sdělila.

Jediná věznice, která své brány na Nový rok pro nikoho neotevřela, je v Mírově. Tam jsou totiž kriminálníci za mřížemi jen za nejzávažnější trestné činy.
Trestní zákoník, který letos 1. ledna nabyl účinnosti, ruší například trestné činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, domácí výroba lihovin nebo pytláctví, pokud pytlák způsobí škodu za méně než 5000 korun.

Propuštěni byli i lidé odsouzení jako recidivisté za krádeže nepřesahující hodnotu 5000 korun. Podle nového trestního zákoníku se bude pachatel zodpovídat pouze z přestupku, za který mu vězení nehrozí.

Podle ministerstva spravedlnosti šlo o druhé největší propouštění vězňů v souvislosti se změnou legislativy. Na přelomu let 2001 a 2002 podle resortu opustilo věznice kolem 3000 lidí. České věznice 1. ledna opustilo 296 lidí, kteří byli odsouzeni nebo vazebně stíháni za kriminální činy.