V podstatě došlo jen k potvrzení dlouhodobého stavu. Především pokud jde o přepravu osob. O jízdy směr Trutnov tu zájem není, především kvůli kvalitnímu pokrytí autobusy. Navíc nádraží nemá ideální polohu a jízda do okresního města nebyla ani časově výhodná. Královéhradecký kraj pro tento úsek také neuzavřel smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě. A ani to neplánuje. Velký zájem není, alespoň v případě koncové stanice Žacléř, ani o nákladní dopravu.

Lidé dlouhodobě preferují autobusy

„Vlaková doprava nefunguje už několik let. Z pohledu města je mi to líto, ale pro nás je důležité, že dopravní obslužnost mají občané dostatečně zajištěnu autobusy,“ říká starosta Žacléře Miroslav Vlasák. A co bude dál s nevyužívanou nádražní budovou? „České dráhy ji chtějí prodat, takže zřejmě přijde i nabídka městu. O tom, jak k tomu přistoupíme, rozhodne zastupitelstvo,“ doplnil starosta. Těžko si však představit, že za současné situace by se pro objekt našlo smysluplné a ekonomicky únosné využití.

 Podobně se k celé situaci staví starosta Lampertic Jaroslav Rosa. „Vlak je výrazně na okraji obce a v podstatě to byla taková nouzová doprava k nám. Lidé dávají, a i dříve dávali, přednost autobusům. Navíc současná linka Královec – Žacléř přesně kopíruje trasu vlaku.“

Žádost o zastavení dopravy podala státní organizace Správa železniční dopravní cesty 5. listopadu 2010. Proti tomu se ale dlouhodobě staví společnost Gemec – Union. Ta totiž vlastní 2,9 kilometru vlečky z lampertické stanice do svého areálu v prostoru dolu Jan Šverma.

Zachování provozu je pro firmu důležité

„Původní záměr směřoval ke zrušení trati, a my bychom se pak na naši vlečku nedostali. Udržujeme ji v provozuschopném stavu, platíme firmu která nám dělá údržbu a kontrolu. Máme tu nějaké podnikatelské záměry a tak jsme vznesli námitku. I když nám nepovolí těžbu, naskýtají se tu možnosti míchání hnědého uhlí v našem areálu a podobně. Probíhají i některá jednání, například o dovozu z Mostecka, přetřídění a následném exportu do Polska. Pro nás je zachování provozu na trati důležité. Jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Proto jsme se stále odvolávali a nakonec dosáhli toho, že trať nezanikne,“ říká ředitel areálu Jaroslav Votoček.

Ze zákona o dráhách vyplývá povinnost udržovat dráhy v takovém stavu, aby byly připraveny na okamžitou obnovu dopravy v případě vzniku takové potřeby. Jediným přímým důsledkem rozhodnutí o zastavení dopravy je pro provozovatele oprávnění nahradit obchůzku trati kontrolní jízdou. Z tohoto institutu zastavení drážní dopravy dále vyplývá, že na dráze, na které není doprava provozována, nebude zajišťována ani obsluha dráhy a organizována drážní doprava. Vlastník dráhy a její provozovatel však musí – 
i v případě provozování dráhy v omezeném rozsahu – zajistit takový stav, aby mohla být drážní doprava v případě potřeby neprodleně obnovena.

V odůvodnění rozhodnutí Drážního úřadu se praví. „Podmínkou pro zastavení dopravy je nezájem dopravců na provozování drážní dopravy a pominutí přepravních potřeb. V průběhu správního řízení tedy Drážní úřad zkoumal i naplnění těchto podmínek. Společnost Gemec – Union sice potvrdila existenci přepravní potřeby, avšak pouze v rovině hypotetické. Vzhledem k tomu, že teoreticky přepravní potřeba nemůže zaniknout, je nezbytné posuzovat přepravní potřebu jako reálnou poptávku po službách provozovatele drážní dopravy k dnešnímu dni s přihlédnutím jak k minulosti, tak do blízké budoucnosti. Vzhledem k tomu, že na vlečce není provozována drážní doprava již po dobu zhruba 3 let, lze konstatovat, že v těchto letech neměl vlastník vlečky přepravní potřebu po dráze.“

Zastavení dopravy v úseku Královec – Žacléř se nerovná zrušení trati. Vznikne-li potřeba objednání přepravy u příslušného dopravce, a ten podnikne kroky k přidělení kapacity na konkrétní termíny, rozhodnutí o zastavení dopravy pozbývá platnosti.