Na pomyslné pódium krajského kola soutěže Vesnice roku vystoupí letos dvě obce regionu. Modrou stuhu za společenský život získala Zlatá Olešnice, Bílou za činnost mládeže pak Suchovršice. Absolutním vítězem a držitelem stuhy zlaté je Stračov na Hradecku.

Na poslední chvíli, ale vyplatilo se

„O účasti jsme uvažovali už vloni, ale chyběl nám plán rozvoje obce. Tak jsme to zkusili letos, i když jsme dlouho váhali a říkali si, že v kraji je přeci mnohem víc lepších obci," neskrývala počáteční obavy starostka Olešnice Eva Kmiećová.

V poslední možný termín ale přihláška odešla a začaly přípravy na příjezd hodnotitelské komise. „Nevěděli jsme kolik jich bude, co budou chtít vědět, jak se budou tvářit. Tak jsme se rozhodli pojmout prezentaci humorně. Když to nepřijmou, ať si to alespoň my užijeme," dodala Eva Kmiećová.

A tak hosty vítala starostka v kostýmu principála zdejšího cirkusu, čas programu hlídala paní Hujerová, která neopomněla rozdat švestičky. Před úřadem zaměstnanci veřejnoprospěšných prací sázeli umělé květiny a stříkali trávu na zeleno. „Padlo to na úrodnou půdu, bavili jsme se my i členové komise. Ve dvou hodinách jsme je provedli obcí a seznámili s činnostmi a zájmy zdejší obyvatel. Myslím, že byli spokojení," oddychla si starostka. A práce mnoha obyvatel Zlaté Olešnice nakonec došla ocenění právě v podobě prestižní modré stuhy.

Mnohaletá práce s mládeží nezůstala bez povšimnutí v Suchovršicích a obci tak právem náleží stuha bílá. „Základem je velmi dobře fungující mateřská škola, s tím souvisí i činnost sdružení Prima rodiny, posledním rokem tu máme i kroužek malých hasičů," připomněla starostka Lenka Hozová. Ostatně zdejší činnost nezapadla ani v minulých letech, kdy Suchovršice obdržely Cenu hejtmana za obec přátelskou rodině, od Svazu místních samospráv získaly plaketu Naděje pro živý venkov a v roce 2011 ve své kategorii vyhrály celostátní soutěž Obec přátelská rodině.

Příjemné starosti, jak naložit s odměnou

Se stuhami je spojená i finanční odměna 600 tisíc korun. „Nedostaneme peníze přímo, ale prostřednictvím grantu ministerstva pro místní rozvoj. Teď jen musíme vymyslet, na co je použijeme," upřesnila Lenka Hozová.

„Klání o titul Vesnice roku má velice pozitivní dopad na rozvoj venkova. Nejde ani tak o materiální výhody pro oceněné obce, jako spíš o prestiž, kterou si soutěž za dlouhé roky u veřejnosti vydobyla. Pro obce je to velká motivace, která jejich vedení i občany povzbuzuje k neustálému zvelebování svého okolí," řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, který je odpovědný za regionální rozvoj, granty a dotace.

S prestiží ale roste také konkurence. „Rozhodování poroty bylo letos velice těžké, byl to hodně vyrovnaný souboj. Vítězná obec nás přesvědčila všestranným rozvojem a jasnou vizí do budoucna," popsala Martina Berdychová, předsedkyně soutěžní komise a bývalá starostka obce Holovousy, která krajské kolo soutěže vyhrála v roce 2013.

Hodnotitelská komise rozhodovala plna čerstvých dojmů, protože svou inspekční cestu po přihlášených obcích absolvovala v uplynulých dnech. Návštěva Konecchlumí byla na programu dokonce až ve středu dopoledne. V Královéhradeckém kraji letos o titul bojovalo celkem 17 obcí. Rozdáno bylo ještě několik dalších cen.

Stuhy pro obce

Modrá stuha za společenský život: Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Bývá tam řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život navazující na staré rytmy.

Bílá stuha za činnost mládeže: Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.