Na webových stránkách města probíhalo od března hlasování, jehož výsledky ukázaly, že 74 procent respondentů preferuje bezhotovostní formu úhrady. Činnost devíti platebních terminálů prošla nejprve dvouměsíčním zkušebním provozem a od prosince je možné na všech budovách Městského úřadu Turnov využít úhrady platební kartou. V současné době je tak možné platit všechny správní poplatky, mezi kterými jsou například poplatky související s vydáváním dokladů, na odboru dopravy či na obecním živnostenském úřadě. „Kartu lze použít na úhradu pokut, nákladů řízení nebo běžné místní poplatky, mezi kterými je poplatek za zábor prostranství, ze psů či za svoz komunálního odpadu,“ doplnila Anna Šupíková z turnovské radnice.