Například komorní soubor Cantanti ze ZUŠ Trutnov, děti z literárně-dramatického oboru ZUŠ, dále dechová hudba Krakonoška, trubači z lesnické školy, sbor Colours of GTU z gymnázia, žáci hudební přípravky a klavírního oddělení ZUŠ Trutnov, Chorea Corcontica nebo tanečníci ze Střediska volného času.

Trhy můžete navštívit každý den od 9 do 18 hodin a 23. prosince od 9 do 13 hodin.

Ve stáncích najdete originální řemeslné produkty a spoustu pochutin.