I když se během letošního roku Krkonoše prezentovaly na řadě různých veletrhů u nás i v zahraničí, v současnosti představitelé Svazku měst a obcí (SMO) Krkonoše zvažují další účast.

Nutí je k tomu ekonomické důvody. „S ohledem na zvyšující se náklady, a také v souvislosti s rozšířením internetu do většiny domácností veletrhy už nejsou tak přínosné jako před deseti, patnácti lety. Úroveň veletrhů se postupem času také mění. Konečný dopad na cílového zákazníka se někdy míjí účinkem,“ komentovala současné trendy Dáša Palátková ze svazku.

Zároveň připomněla, že prezentace jsou stále více finančně náročné. Vyzdvihla v této souvislosti spolupráci svazku s dalšími partnery. „Prostřednictvím partnerské spolupráce se státní agenturou CzechTourism, Královéhradeckým krajem a Libereckým krajem dosáhne Svazek Krkonoše za nižší pořizovací ceny na vyšší účast na veletrzích než si může dovolit jednotlivec,“ vysvětlila Dáša Palátková.

Ve svazku se přesto nyní pečlivě zamýšlejí nad tím, kde, jak a za jakých podmínek vynakládat na prezentace investice. Jinými slovy: kde se to vyplatí a kde už ne.

Do konce roku se Krkonoše budou prezentovat na krajských dožínkách v Plzni, dále v polských městech Poznaň a Vratislav, nebudou chybět na říjnové regionální prezentaci v Plzni a v listopadu bude zajištěna účast SMO Krkonoše na tradičním mezinárodním veletrhu TUC Lipsko v Německu.

V posledních týdnech se v turistických regionech Královéhradeckého i Libereckého kraje hovoří o zvýšení cen za veletržní stánky v Brně na Regiontouru a v Praze na Holiday World. „Nemalý nárůst výdajů a nižší efektivita nás přiměly k otevřené diskusi a polemice nad tím, zda se pro nadcházející rok účastnit na obou veletrzích anebo jestli je úplně nevypustit. Cena prezentace a na jednom z nich se pohybuje v řádech statisíců korun. Přesto se Svazku Krkonoše nakonec podaří zajistit účast na obou zmíněných veletrzích, a to i s důstojným a vhodným prostorem, který bude celý region kvalitně reprezentovat,“ informovala ředitelka svazku Kamila Hlinková.