Deště trvaly více jak týden, pak z Černé hory přišla blesková povodeň. Zasáhla 83 domů, nastaly rozsáhlé eroze půdy, utrpěly komunikace a mosty. Rudníku v červnu 2013 vznikly škody, jejichž náprava dalece přesáhla rozpočtové možnosti. „Lidé, firmy obce i města poslali téměř sedm milionů korun, 15 milionů přišlo z pojistky, ale prvotní odhad škod sahal až ke 120 milionům korun," ohlédl se starosta Aleš Maloch.

Peníze pro mosty

Palčivý byl například problém s mosty. Do jejich krytí se pojišťovny nehrnou, obec je ale nutně potřebuje a škody byly značné. Tady pomohl Královéhradecký kraj, který prostřednictvím Fondu solidarity Evropské unie jejich opravu zaplatil. „Čerpání bylo rozdělené. V první fázi jsme dostali 2,5 milionu korun na opravu poškozeného vodovodu, čističek a mostu u Soukupů. Ten voda zlikvidovala úplně a lidé zůstali odříznutí od svého domu," připomněla Martina Poláková, referentka majetkového odboru.

Peníze se podařilo najít i na opravu sedmi mostů poškozených. „V průběhu prací jsme dostali 3,1 milionu a minulý týden nám rada Královéhradeckého kraje schválila dofinancování ve výši 3,5 milionu korun," doplnila Poláková. „Celkem jsme získali víc jak 9 milionů korun a to je pro Rudník velká pomoc," shrnul Aleš Maloch.

„Po povodních roku 2013 byl odhad nákladů na obnovení majetku na území celého kraje skoro 872 milionů korun. Nejvíce peněz se muselo co nejdříve investovat právě do oprav mostů, protože byly často v havarijním stavu, nebo byly zcela strženy. Největší díl peněz pak získal vzhledem k velkým škodám právě Rudník," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Koryta teď vydrží víc

Velkým problémem byly i komunikace. „Něco je opravené zcela, něco provizorně, ale všechny cesty jsou sjízdné. Letos máme na opravy v rozpočtu zhruba 600 tisíc. Do konce června mají ještě pokračovat práce na státovce, půjde zejména o značení a svodidla. Zcela v pořádku není ani most na křižovatce směr Vrchlabí. K výměně za nový by mohlo dojít v příštím roce," řekl Aleš Maloch.

A co kdyby opět nastalo podobně deštivé období? „Máme varovný systém, velký vliv budou mít i práce na korytech. Došlo k částečnému zpevnění břehů a vodohospodáři se opět vrací k tvorbě meandrů. Potoky tak jsou odolnější. Ověřili jsme si to například v lednu, kdy začala voda stoupat, ale nakonec krásně odtekla," doplnil Aleš Maloch.