„Na zadní straně se nacházel letopočet, který ale nebyl příliš znatelný. Zejména poslední číslice. Nakonec se ho ale podařilo vyluštit a zvýraznit. Můžeme tedy s jistotou říci, že byla postavena v roce 1850," potvrdila místostarostka Eva Rennerová.

Obnovou kašny byl pověřený kamenosochař Hynek Bláha, a jedním z první úkolů bylo stěny důkladně očistit. „Museli jsme sundat nějaké nátěry, které sem nepatří, ale hlavně zajistit nepropustnost a odolnost materiálu, v tom-hle případě pískovce, proti vodě," přiblížil postup v průběhu prací Hynek Bláha. Nutná byla výměna kramlí, chrliče, zatmelení spár, podařilo se odstranit neúplný betonový věnec  a položit novou dlažbu.

Navíc zdejší kašnu si lidé mohou prohlédnout nejen tradičně z vrchu, ale i zespodu. Za kašnou je totiž odkrytý vchod do podzemních prostor, které jsou až překvapivě velké. „Vstup jsme upravili a zabezpečili mříží, která ale nebrání nahlédnout dovnitř. A při některých příležitostech, jako je Den evropského dědictví, opět umožníme vstup dovnitř. Zájem byl letos velký," doplnila Eva Rennerová.

Na vodu v kašně si ale musí Žacléřští i turisté ještě počkat. Přes zimní měsíce bude odstavená a zprovozněná až s příchodem jara.

Restaurátorské práce přišly na 460 tisíc korun. Protože objekt stojí v městské památkové zóně, polovinu uhradilo ministerstvo kultury.