Ekologicky motivovaný svátek má veřejnost upozorňovat na dopady ničení životního prostředí a rozvíjet diskusi o možných cestách řešení. S tím také i letos korespondují přichystané akce.

Sobota 16. dubna – Sever v Horním Maršově zahájí Den Země jarním výletem za krkonošskými zvířaty. Sraz účastníků je v deset hodin u střediska ekologické výchovy Sever. Krkonošský jarmark začne v areálu školy ve 14 hodin. Zájemce čeká bohatý program. Uvidí dvě divadelní představení, mohou si zakoupit různé výrobky, vidět rozmanitou řemeslnou výrobu a mohou zde k recyklaci odevzdat i staré mobily nebo vybité baterie.

Pondělí 18. dubna – bohatý program na celý týden připravují v Semilech. První den například dojde na úklid Jílovecké ulice a potoka, od 17 do 19 hodin je možné zavítat do kina Jitřenka na promítání několika snímků z MFF Ekofilm.

Úterý 19. dubna – Vrchlabský zámecký park se stane dějištěm Dne Země, který pořádá Správa KRNAP. Akce, zaměřená na péči o zvířata, začne ve 14.30 hodin.

Úklid hřiště na ostrově zakončený společnými zpívánkami, hraním a veselením začíná v Semilech od 15.30 hodin, od 16 do 18 hodin je možné si na cyklostezce v Řekách vyzkoušet elektrokola a od 17 do 19 hodin bude v Jitřence přednášet Viktor Třebický na téma Ekologická stopa města.

Na Den Země bude zaměřena část celodenní akce Jaro v Úlu, kterou pořádá úpická Základní škola Lány. Dopoledne se uskuteční Igelitiáda, čištění břehů řeky Úpy.

Přírodovědná procházka k rybníčkům pod Hrubým Rohozcem s odborným výkladem Jana Mertlíka, spojená s pozorováním života ve vodě Jizery, v rybníčcích, v potůčku a v navazujících lučních společenstvech. Koná se od 8. – 10. hod. a od 10. – 12. hodin. Stejná akce se opakuje také ve středu. Akce je určena pro základní školy.

Tipy na akce pořádané ke Dni Země:

• Sobota 16. dubna – Krkonošský jarmark v Horním Maršově
• Středa 20. dubna – pokus o rekord ve sběru starých baterií v Semilech
• Středa 20. dubna – lesní pochod kolem Dvora Králové
• Sobota 23. dubna – exkurze do líhně lososovitých ryb v Semilech

Středa 20. dubna – beseda se starostou Janem Farským na téma Udržitelný rozvoj Semil začne od 9 hodin v DDM. Předvelikonoční jarmáreček bude od 8 do 17 hodin probíhat před budovou nové radnice na Riegrově náměstí. O pokus v překonání rekordu ve sběru starých baterií se Semily pustí od 10 do 15 hodin, taktéž na Riegrově náměstí.

Návštěvníky, kteří zavítají na Rýchory, čeká tento den od 9 hodin mnoho zajímavých prezentací o přírodě nejenom Krkonošského národního parku. Uvidí také ukázky starých řemesel, a seznámí se s možnostmi využití alternativních zdrojů energie.

Lesní pochod pořádá DDM Jednička společně se zoo Dvůr Králové. Na sedmikilometrové trase čeká na účastníky od 8 hodin pět zastávek. V cíli budou ukázky lebek, kůží a potravních vztahů. Na závěr je připraven táborák. Akce je určena pro školy i širokou veřejnost. Výtěžek ze startovného bude věnován na adopci antilopy bongo.

Čtvrtek 21. dubna – Exkurze pro veřejnost pořádá od 10 do 15 hodin čistírna odpadních vod Semily.

Pátek 22. dubna – Den Země od 14 hodin pořádá obec Černý Důl, účastníci se sejdou na náměstí.

Do líhně lososovitých ryb v Semilech je možné přijít na exkurzi od 15 do 18 hodin.

Sobota 23. dubna – úpická hvězdárna pořádá Den otevřených dveří. Začátky programů jsou v 10.30 a ve 13.30 hodin v přednáškové místnosti hvězdárny. Vstup volný.

Exkurze pro veřejnost v líhni lososovitých ryb v Semilech budou od 8 do 11 hodin.