Místní část Markoušovice se díky aktivitě tamních obyvatel stala příjemcem tzv. „živého grantu". Ten podpoří společenský život v obci. Třísettisícový příspěvek poskytla Nadace VIA, která finančně podporuje oživování veřejného prostoru v obcích i městech.

O co jde?

Lidé v Markoušovicích si jako konkrétní cíl vytkli vybudování návsi, která v obci před lety zcela zanikla. Ta by se měla stát místem jejich setkávání a společenských aktivit.

Místní se na jejím budování budou podílet vlastními silami, díky čemuž má docházet ke zlepšování vzájemných vztahů, k poznávání se. Především ale také k naplnění hlavního nadačního cíle, kterým je přispívání k soudržnosti samotných obyvatel, potažmo celých Markoušovic.

„Našim cílem je dosáhnout toho, aby sousedé mezi sebou více mluvili, poznávali se a bavilo je společně žít. Cílem je stmelit vesnici. Vybudování návsi je jen prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout," přibližují nevšední projekt Josef Dvořák a Jaroslav Kašpar, zástupci organizační skupiny. „Nikdo zatím neví, co konkrétního během roku v Markoušovicích vyroste. K tomu poslouží vzájemná setkávání, na nichž každý z nás bude moci přednést svoji představu o podobě nové návsi. Architekt pak plány zapracuje, vytvoří ucelenou představu a lidé si vlastními silami své nápady zrealizují," pokračují.

Jejich slova potvrzuje i starosta Velkých Svatoňovic. „Zatím nikdo neví, co z celé akce vznikne. Lidé si sami vymyslí, co by v Markoušovicích chtěli na návsi mít a architekt potom jejich plány zpracuje a vyčíslí. Je to vlastně úplný opak dotace, než jak ji běžně známe. Tady totiž není projekt předem přesně popsán a co skutečně vznikne, je až na samotných lidech," řekl Krkonošskému deníku Radek Posdiena. „Je to dobré v tom, že se do celé akce zapojí sami lidé. Budou mít možnost vyjádřit se, co chtějí. Prakticky sami si to pak i postaví a udělají," pochvaluje si nevšední příležitost tamní starosta.

Nadace podpořila markoušovický život. Lidé sami rozhodnou, co na nové návsi vznikne

Právě pánové Dvořák a Kašpar jsou typickým sousedským příkladem současných Markoušovic. Zatímco pan Kašpar patří ke starousedlíkům a v Markoušovicích strávil celý život, Dvořákovi se sem přistěhovali teprve před několika lety.

„Obyvatelstvo Markoušovic se během historického vývoje několikrát proměňovalo. Protože ležíme v pásmu Sudet, několikrát zde, v závislosti na jednotlivých režimech, probíhalo vylidňování a opět obydlování. Ještě před několika lety jsem tady znal každého. Jak se ale skladba lidí postupně proměňovala, až se nyní divím, že své sousedy mnohdy ani neznám," říká Jaroslav Kašpar a pokračuje: „Dříve tu probíhaly diskotéky, měli jsme kino, hodně se tady sportovalo. Na to velmi rád vzpomínám. Teď se tu bohužel neděje, až na výjimky, skoro nic, což částečně přičítám i tomu, že se mladí lidé s námi staršími příliš neznají. Tento finanční dar by pro celou obci mohl být takovou první vlaštovkou, jak by se společenský život v obci mohl obnovit. Aby lidé získávali vztah k tomu, co se tady dělá. Aby i ti, kteří si žijí po svém, věděli, že se v Markoušovicích něco děje a měli možnost se zapojit a setkat s ostatními. Pro nás starší je to naopak možnost, jak si rozšířit obzory a poznávat mladé."

Nadace VIA velkosvatoňovickou komunitu podpořila finančním darem z programu Místo, kde žijeme. Obec, jako jeho příjemce, získala tři sta tisíc korun. Zároveň se zavázala, že k daru přispěje také ze svého rozpočtu předem blíže nekonkretizovanou částkou.

„Tento program je zaměřený na obnovu zanedbaných nebo nevyužívaných veřejných prostranství za aktivní účasti místních obyvatel. Podmínkou podpory je, že veřejnost dostane možnost ovlivnit budoucí podobu prostranství a zároveň přispěje svou dobrovolnou prací k jeho výstavbě. Spolupracovat budou samotní občané, místní podnikatelé, samospráva, ale i další," objasňuje smysl finanční pomoci Josef Dvořák.

Do 10. ročníku programu Nadace VIA se přihlásilo celkem 34 obcí a neziskových organizací. Markoušovice se staly jedním z pěti žadatelů, kteří byli finančně podpořeni.

„Výsledkem celé akce má být nejen hezké místo a obnovené centrum dříve správně samostatné obce, ale hlavně sblížení místních. Při realizaci projektu budou osloveni všichni lidé z obce k zapojení. Tak, aby každý dostal příležitost přispět a vznikl veřejný prostor, kde se lidé budou cítit dobře a budou jej cíleně vyhledávat a navštěvovat," objasnili organizační skupiny.

Markoušovice jsou místní částí obce Velké Svatoňovice v podhůří Jestřebích hor na východě Čech, kde žije 311 obyvatel. Do roku 1981 byly samostatnou obcí s veškerou vybaveností včetně návsi, pošty, mateřské i základní školy a obchodu. Tato infrastruktura z obce pomalu vymizela, stejně jako běžný komunitní život, který je dnes nahrazován pouze ojedinělými jednorázovými akcemi. Původní náves byla nahrazena vyasfaltovanou křižovatkou s malým parkovištěm, ke kterému přiléhá i velká travnatá plocha bez využití. Místní obyvatelé se pokusí obnovit místní náves a s ní i narušené sousedské vztahy.