Výsadbu alejí podporuje Nadace ČEZ už čtvrtým rokem. Do současné doby města a obce z poskytnutých grantů obnovily či nově vysadily už 88 stromořadí s více než deseti tisíci stromy a keři. „Od starostů jsme se s překvapením dozvěděli, že jsme jediný subjekt, který výsadbu alejí dlouhodobě podporuje. O to víc nás těší velký zájem obcí i jejich obyvatel," řekla Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

„Grantové řízení, které právě probíhá, je určeno pro ty, kteří chtějí sázet letos na jaře. Ti, kteří preferují podzimní termín výsadby, budou moci podat žádost v průběhu července. Naváží tak na čtyři východočeské obce, které již grant dostaly," upřesnila mluvčí ČEZ Šárka Beránková. Připomněla, že mezi úspěšnými byla i obec Suchovršice, která se může těšit z nového sadu pod kravínem.

Vzhledem k úbytku tradičních stromořadí se ochraně veřejné zeleně začalo více věnovat i Ministerstvo životního prostředí České republiky a vyhláškou platnou od poloviny července zpřísnilo podmínky pro kácení alejí.
Ty totiž vedle své estetické funkce přispívají ke snížení prašnosti a hlukové zátěže, pohlcují oxid uhličitý a díky přirozenému stínu poskytují lidem úlevu při vysokých vedrech. „Aleje jsou nejen esteticky a urbanisticky hodnotné, ale mají i praktický význam. Poskytují ochranu před slunečním zářením, prachem a hlukem a každý průměrně vzrostlý strom vyprodukuje během jediného dne množství kyslíku potřebné až pro deset lidí," připomíná botanik Václav Větvička.

(njt)