Jednadvacet volavek obrovských neboli goliáších žije v současnosti v evropských zoo. Rozmnožení jsou spíše náhodná a populace má sestupnou tendenci. „Podobně jako pro ostatní mokřadní druhy je i pro tento druh stále větším problémem úbytek přirozeného prostředí. Počty v přírodě zatím nejsou dramaticky nízké, ale situace druhu vyžaduje pozornost. Pro bezpečí druhu je klíčové zvládnout chov a populaci v lidské péči stabilizovat,“ vysvětluje zoolog Michal Podhrázský, proč se Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) situací volavek obrovských zabývá. Na nedávném zasedání expertní skupiny v rakouském Innsbrucku pověřila safari park vedením EEP, tedy Evropského ex-situ programu (dříve Evropský záchovný program) pro celý druh. „Nově budeme oficiálně pověření řídit přesuny zvířat a určovat správnou metodiku chovu. Vše má vést k tomu, aby se situace volavek obrovských v evropských zoo zlepšovala,“ popisuje Michal Podhrázský.

Safari park v současnosti chová čtveřici těchto největších volavek světa, největší skupinu v evropských zahradách. Oba páry jsou umístěné v zázemí, kde mají klid pro rozmnožování. Rodičovské chování se učí díky pěstounství mláďat marabua afrického. V budoucnu by měly volavky obrovské osídlit i expozici v areálu West Cape.

Ještě menší počet je v lidské péči volavek červených. Dva jejich poddruhy chová pět evropských zoo v celkovém počtu 13 jedinců. Jde o ptáka, který se vyskytuje v takřka celé subsaharské Africe a také v jihovýchodní Asii. Volavky červené obývají i přímořské oblasti v Evropě. Také pro tento druh vede safari park nově Evropský ex-situ program. „V nedobré situaci je zejména populace na Kapverdách. Právě k její ochraně se budou upínat naše snahy. Zvládnutí metodiky chovu je i tady klíčové a může kapverdské populaci významně pomoci,“ upozorňuje Michal Podhrázský.

EAZA je nejvýznamnější autoritou mezi zoologickými zahradami v regionu. Jejími doporučeními se řídí všechny dobré a zodpovědné zahrady, které na základě partnerských dohod spolupracují na záchraně druhů a udržování životaschopných populací ohrožených zvířat v lidské péči. Vedením chovných programů pověřuje EAZA ty nejúspěšnější členy.