V 16.40 se hráz protrhla a z přehrady Desná se otvorem o šířce 18 metrů naplno začala valit voda. Během půl hodiny se vyhrnulo 290 000 metrů krychlových. Následky byly katastrofální, 18. září 1916 přišlo o život 62 lidí, mohutný proud zničil 33 domů, 69 jich poškodil.

„Nebyli jsme schopni, hrůzou ochromeni, nikomu pomoci. Nebyli jsme schopni pohybu. Vystoupivší voda z vysokých břehů se přelila přes cesty a silnici a vnikala do sklepů, kde ničila zásoby potravin, do bytů, kde převracela těžké klavíry i trezory," vzpomínal očitý svědek katastrofy na Bílé Desné Eduard Gnendiger v publikaci zvané Protržení přehrady na Bílé Desné dne 18. září, válečného roku 1916.

Pohřeb obětí se konal 23. září, a kromě přesného seznamu zde bylo i uvedeno: ostatky neznámého muže, neznámé ženy, neznámé dívky… Jedna oběť však nebyla zmíněna vůbec. Vrchní rada Podhajský, který, jakmile se dozvěděl o protržení přehrady, sám ukončil svůj život

Přehrada sloužila svému účelu pouhých deset měsíců. Vystavěna byla proto, aby pomohla chránit zdejší obyvatele před častými přívalovými dešti a povodněmi. Ty byly ve druhé polovině 19. století příčinou obrovských materiálních škod a ztrát mnoha životů.

Za příčinu protržení desenské přehrady se nejprve považoval nevhodně zvolený materiál tělesa hráze spolu s nedostatečným hutněním. Po Sametové revoluci se otevřely nejedny, do té doby uzavřené dveře a v Desné přišli na to, že by se mohli pokusit katastrofu zmapovat a zjistit pravé důvody protržení přehrady.

V roce 1996 se kronikář města Ladislav Žák obrátil na Povodí Labe, zda a jak provést nové důkladné vyšetření katastrofy. „Jezdil jsem za nimi do Hradce. Byli milí, nápad s vyšetřením tragédie se jim líbil. Začal nový průzkum," vysvětlil Žák.

A závěr? Odlišný od závěrů a odborníků, kteří po katastrofě a dále ve dvacátých a třicátých letech tragédii vyšetřovali. „Již před stavbou přehrady nebyly udělány důkladné geotechnické průzkumy. A z toho vznikly všechny následující chyby," vysvětluje bývalý kronikář.

Hlavním problémem, kvůli kterému se strhla katastrofa, byla vnitřní eroze. Voda z nádrže podsakovala pod hráz. Výročí katastrofy si zdejší obyvatelé každoročně připomínají. Stejně tak včera, pietní akce začala v 10 hodin u balvanu, který do Desné přinesla masa vody.

(aš, jsd)