"Nájemcům je dále umožněno hradit splátky nájemného se zpožděním, a to nejdéle do 31. prosince 2020, nebude-li dohodnuto jinak, aniž by to pronajímatel považoval za prodlení. O dalších úlevách bude rozhodnuto později podle aktuální situace a délky trvání opatření nařízených státem," uvedl tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák.

V nouzovém stavu země lidé vyrazili do přírody na hřebeny Krkonoš.
KOMENTÁŘ šéfredaktora Krkonošského deníku: Příliš vzdálená procházka

Radnice také upozorňuje, že úhrada místního poplatku za odpad a psy je možná až do 30 dnů od ukončení nouzového stavu. Podle obecně závazné vyhlášky je sice splatnost obou poplatků do 30. dubna daného roku, ale Městský úřad Vrchlabí s ohledem na aktuální situaci pozdržel rozesílání složenek na úhradu poplatků za odpad.

Sleva bude trvat během stavu nouze

"Důvodem je to, že velký počet občanů je navyklý bezprostředně po doručení složenky jít poplatek uhradit na pokladnu úřadu nebo na poštu, čemuž jsme v zájmu snížení rizika přenosu nákazy chtěli zabránit," vysvětlil Pavel Řehák.

Ve Dvoře Králové vzniklo jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení dlouhodobé lůžkové péče se 160 lůžky.
FOTO: Nové zdravotnické centrum spustí v pondělí provoz se 64 lůžky

"Splatnost podle vyhlášky se nemění, to může podle zákona učinit jen zastupitelstvo, ale úřad nebude trvat na úhradě do 30. dubna. Pokud bude poplatek zaplacen ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, nebude ze strany úřadu uplatněna žádná sankce," upřesnil tajemník Městského úřadu Vrchlabí.

"Není tedy nutné spěchat s platbou hned po obdržení složenky, ani do 30. dubna. Doporučujeme vyčkat na ukončení ukončení nouzového stavu nebo alespoň na konec platnosti omezených úředních hodin," dodal.