Financování projektu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, rozhodovat o něm bude 20. června. Astronomické centrum vznikne rekonstrukcí Slunečního domu, v němž se v minulosti koncentrovaly téměř všechny odborné aktivity hvězdárny.

close Vizualizace moderního návštěvnického a odborného pozorovacího astronomického centra, které má vzniknout na úpické hvězdárně. info Zdroj: Královéhradecký kraj zoom_in Vizualizace moderního návštěvnického a odborného pozorovacího astronomického centra, které má vzniknout na úpické hvězdárně.

"Návštěvník bude přítomný skutečnému vědeckému výzkumu. V pozorovací místnosti budou zejména výstupy ze slunečních, ale také z nočních pozorování, včetně záznamů z celooblohových kamer a dalších měření. Její součástí bude i meteorologické a seismické stanoviště. Ve vedlejší místnosti pracovníci seznámí zájemce s principy zpracování získaných dat a jejich archivace," přiblížila projekt náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

"O propojení odborných astronomických pozorování a náhledu laické veřejnosti na problematiku astronomie a přírodních věd se naše hvězdárna snaží v podstatě již od svého založení v roce 1959. Vybudování takového centra bude pomyslným vyvrcholením nejen našich snah, ale i naplněním myšlenky zakladatele hvězdárny Vladimíra Mlejnka. Ten ve svých pamětech uvádí krásnou větu, datovanou do doby vzniku hvězdárny: A začali jsme sloužit vědě a lidu. Nebo spíš naopak. To je výzva, které se držíme dodnes," uvedl ředitel Hvězdárny Úpice Marcel Bělík.

Žádost o dotační podporu předložená do výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech získala podle představitelů kraje příslib poskytnutí dotace. Součástí další fáze přípravy projektu je zajištění dodavatelů.

Celkové náklady projektu se odhadují na čtyři miliony korun včetně DPH, dotace by mohla dosáhnout půl druhého milionu. Přesná cena vzejde z výběrového řízení. Stavební práce by měly začít v září a skončit na jaře 2023.

Hvězdárna v Úpici dosahuje v několika oblastech své činnosti velmi vysoké odborné úrovně, některá pozorování jsou dokonce zcela unikátní. Kromě záležitostí čistě vědeckých se hvězdárna orientuje také na astronomickou osvětu směřovanou k nejširší laické veřejnosti se zvláštním zaměřením na mládež. Zabývá se sledováním meteorů, proměnných hvězd, komet a planetek, seismickými a meteorologickými měřeními.

Návštěvníkům nabízí jak pozorování noční oblohy, tak denní pozorování Slunce s odborným výkladem. V případě mimořádných nebo zvlášť zajímavých nebeských úkazů pořádá hvězdárna speciální pozorování.

Úpice má i svoji planetku, kterou objevil 21. března 1998 český astronom a významný objevitel planetek Petr Pravec na ondřejovské astronomické observatoři. Jedná se o planetku v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem s oběžnou dobou 3,977 let. Slunce obíhá ve vzdálenosti 375 miliónů kilometrů.

Hvězdárna v Úpici byla slavnostně otevřena dne 8. listopadu 1959. Celá její historie se však začala psát o sedm let dříve v roce 1952, kdy začal pod vedením pana Vladimíra Mlejnka pracovat astronomický kroužek při ZK ROH Transporta Úpice. Svépomocí si upravili prostor a začali provádět první pozorování, ke kterým se zpočátku scházeli jednou za 14 dní. Na konci roku 1953 si postavili pozorovatelnu s odsuvnou střechou, ta však byla silnou noční vichřicí 22. srpna 1954 rozmetána do širokého okolí. Tato událost urychlila rozhodnutí vybudovat stavbu větší a bytelnější. V roce 1955 se začalo se stavbou a vznikla zděná budova s kopulí o průměru šest metrů.