I přes špatné počasí se před Základní školou Strž hromadily děti už od brzkého rána. Ti nejmenší přišli v doprovodu rodičů a svých nejbližších. První školní den je výjimečný především pro prvňáčky. Ti už netrpělivě vyhlíželi paní učitelku a těšili se na nové spolužáky.

A je to tady. Zvoní…školáčci v doprovodu svých rodičů hledali tu správnou a dlouho očekávanou třídu. Po příchodu do třídy, prvním usednutí do školních lavic a přivítání rodičů i dětí paní učitelkou, je přivítala i ředitelka školy Mgr. Šárka Šantrochová. Po rozloučení s paní ředitelkou žáčci pokračovali v krátkém programu, který si pro ně připravila třídní učitelka. Děti s pomocí svých rodičů hledaly ve třídě své jmenovky a následně se představovaly svým novým spolužákům. Svěřovaly se, co se jím dnes líbilo a na co se ve škole nejvíc těší. „Nejlepší bylo hledání soviček s našimi jmény. Pomohla mi mamka," pověděl školák Robert Červinka. "Já se těším na zpívání," řekla školačka Šárka Langpaulová.

Někteří mají ve škole starší sourozence a tak už věděli, co je čeká. Jako například Tonda Kubík. „Anička chodí do páté třídy. Tak už vím, co mě čeká," svěřil se.

Nakonec byli školáčci obdarováni sladkostmi, které jim na uvítanou přinesli starší žáci z 6. třídy. Velkou radost také měli z uvítacích balíčků, které měli připravené na lavicích.

I když na začátku měli rodiče i děti obavy jak vše proběhne, při loučení měli všichni úsměv na tvářích a už se těší na další dny. „Děti si prohlédnou prostory školy, seznámí se staršími spolužáky a obdrží své první učebnice a sešity. Ve středu se půjdeme podívat do místní zoologické zahrady," dodala třídní učitelka Mgr. Pavla Všetečková.

Prvňáčkům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku 2014/2015 a učitelům i rodičům hodně trpělivosti.

Marcela Robková