V herně centra se maminky dozvěděly novinky nejen z radnice, ale i blížící se změny se schválenou novelou školského zákona. Ta zavádí povinný poslední rok docházky do mateřských škol a počítá s nárokovými místy pro dvouleté děti v mateřských školách od roku 2020.

Diskuse měla naprosto jasný směr, který mířil právě k zákoutím této novely. Maminky zajímala aktuální kapacita míst v mateřských a základních školách na území města, ale také spádovost z jednotlivých částí Turnova a jeho okolí. „Město Turnov má na webových stránkách dostupné podklady pro určení spádovosti na území města na jednotlivé ulice pro základní školy. V případě mateřských škol však toto není, domnívám se, že by se u některých případů mohlo jednat o diskriminační určování typu navštěvované školky," uvedla Petra Houšková. Diskuse, týkající se přijímacích řízení do mateřských a základních škol, otevřela i otázku povinného očkování. V současnosti je zákonná povinnost očkování dětí na základních školách. Jaké vyplynou další povinnosti u mateřských škol a nejen zde, budou muset upravovat další vládní nařízení a vyhlášky, které prozatím chybějí. Místostarostka také představila komunitní plánování sociálních služeb, které se každý rok v Turnově aktualizují na základě potřeb klientů. „Jednou cílovou skupinou jsou děti s autismem a péče o ně. Vždy potřebujeme vědět, jaké cílové skupiny zde jsou a jaké jsou jejich potřeby," vysvětlila místostarostka a poprosila přítomné, aby pomohly odhalit další skupinu, která by potřebovala svou specifickou péči.

Z řad zúčastněných zazněly dotazy na dopravní opatření po městě a absence přechodů pro chodce na různých místech, například u Mariánského hřbitova. Místostarostka vysvětlila, jaké jsou možnosti pro vznik dopravního značení. „V oblasti kolem Mariánského kostela a výše do ulice 28. října vznikla zóna 30, která omezuje rychlost, a tudíž by měla omezit nebezpečné situace při přecházení komunikace," informovala Houšková.

Hovořilo se i o dětských hřištích. Místostarostka představila plánované investice v parku u letního kina a v Metelkových sadech. Z důvodu nesplnění norem při revizi byly odstraněny herní prvky hřiště v Dolánkách. „Vnímáme, že tu není jen Maškova zahrada, a proto chceme zvelebovat i lokalitu Dolánek. Chystáme studii úprav mezi Jizerami, kde by se vytvořilo komplexní místo s přírodním koupáním a sportovními a odpočinkovými zastávkami." představila místostarostka Houšková. Beseda se krátce také dotkla problematiky využívání zelených ploch na sídlištích. Zájem o diskusi byl natolik velký, že na všechny otázky nezbyl prostor. Proto se již v současnosti domluvilo další setkání, které se bude konat v září tohoto roku.

(ašup)