„Třistaletá tradice naší vesnické školy je důležitější než momentální krize,“ odpovídá starosta obce Všeň na Turnovsku Ivan František Herbst na otázku, stojí–li obci za to zachovávat v současnosti nejmenší malotřídku v Libereckém kraji. Do všeňské základní školy chodí pouze tři žáci – prvňáčci a obec letos za provoz školy a mateřinky zaplatí pětinu z daňových příjmů, tedy zhruba 850 tisíc korun.

Malotřídek je 75 ze 182 základních škol zřizovaných krajem. „Čtyřicet jedna procent škol v Libereckém kraji jsou malotřídky se sloučenými třídami prvního stupně. Podobná situace je už jen na Vysočině,“ uvedla Jana Princová, vedoucí krajského odboru školství. „Zřejmě je to tím, že náš kraj je hornatý s řídkým osídlením a malými sídly,“ vysvětlila. Nejvíce malých vesnických škol je právě na Turnovsku, dále na Frýdlantsku a Novoborsku.

Obce si často snaží školy udržet i při stále klesajícím počtům dětí a v situaci, kdy mnozí rodiče raději vozí děti do velkých škol ve městech. „Na provoz školy jde výrazná část rozpočtu, nicméně zase chápeme, že co my bychom ušetřili jako obec, museli by ze svého dát rodiče na jízdné a podobně,“ uvedl místostarosta sedmisethlavého Dětřichova na Frýdlantsku Stanislav Šťasný.

Kromě toho obce musí platit za každého žáka dojíždějícího do základní školy mimo bydliště. „Kolikrát si škola řekne o sedm až osm tisíc za jednoho žáka. Když bychom školu u nás zrušili, museli bychom za všechny děti platit,“ doplnil Šťasný. Kraj hradí část platů pedagogických pracovníků. Letos se v krajském rozpočtu na mzdy na prvních stupních základních škol počítá s částkou přes 78 milionů korun. Ne všichni rodiče ale chtějí svěřit dítě do malotřídky.

Rodiče se obávají, že by dítě v malém kolektivu nebylo dost dravé a připravené na pozdější přechod do větší třídy na vyšším stupni. To je případ manželů Lachmanových právě ze Všeně, jejichž osmiletý syn dojíždí do školy v pět kilometrů vzdáleném Turnově.

„Nemyslíme si, že by se synovi na naší vesnické škole dostalo horší péče, naopak. Ale rádi bychom ho dostali na osmileté gymnázium, a tak chceme, aby měl více srovnání s vrstevníky než s pár dětmi v malotřídce,“ řekl Jan Lachman.

Všeňská škola tak přišla o dalšího z možných žáků. Ještě loni v červnu na ní dostalo vysvědčení 24 žáků. Po prázdninách ale všichni odešli do jiných škol, do lavic usedli pouze čtyři prvňáci. Nyní zůstali jen tři.

Přesto škola s pomocí obce bojuje dál o přežití. „Soustředíme se na tvůrčí práci, na mravní rozměr výuky. Naše děti jsou na další studium připravené stejně dobře jako žáci velkých škol,“ říká ředitel školy a jediný učitel na plný úvazek Milan Fric.

Podobně jako vedení obce si slibuje příliv dětí z obecní mateřinky, která je nyní plně obsazená. „Obec se stále rozrůstá, má velký potenciál,“ podotkl starosta Herbst.