- v trutnovském okrese žije 120 tisíc obyvatel. Poměr mužů a žen je téměř vyrovnaný, + 2 tisíce ve prospěch něžného pohlaví

- rozlohou má 1147 kilometrů čtverečných, na celkové ploše Královéhradeckého kraje se podílí 24,1 % a je největším okresem v kraji

- průměrná hustota osídlení je 105 obyvatel na km²

- v regionu je celkem 75 obcí, z toho 12 jich má status města

- nejvíce obyvatel žije v Trutnově (31 tisíc), je to druhé největší město v kraji. Nejmenší obcí jsou Stanovice (69). Průměrný počet obyvatel obce je 1603

- nejvýše položeným bodem je Sněžka (1602 m), nejnižším místem pak obec Stanovice, ležící 272 metry nad mořem. Nejníže položenou částí okresu je povodí řeky Labe, kde se v katastru obce Kuks nachází i nejníže položený bod s nadmořskou výškou 263 metry

- nejvýše položenou obcí regionu i celého Královéhradeckého kraje je Malá Úpa (1041 m). Tato obec má také v okrese nejmenší počet obyvatel na kilometr čtverečný – 5,5

- rozlohou největší je Trutnov (1529 hektarů) nejmenší pak Trotina (158 ha)

- průměrný věk v okrese je 40,8 let

- nejvyšší věkový průměr má obec Doubravice, nejnižší Malá Úpa

- z celkové rozlohy okresu tvoří 43,6 % zemědělská půda, lesy pokrývají 46,7 % plochy, to je nejvíce v kraji

- z krajinářského hlediska patří Krkonoše k nejcennější oblasti republiky s bohatstvím vzácné flóry a fauny