Celkové tematické zaměření naší MŠ se vztahuje k místům prostředí, kde žijeme. Vedeme děti k bližšímu poznávání okolního světa, obohacujeme je o poznatky ze živé i neživé přírody, ukazujeme jim význam přírody pro život lidí. Vzbuzujeme v nich potřebu o přírodu a život v ní pečovat, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka.

K tomu nám pomáhá pohádková postava KRAKONOŠE jako spravedlivého vládce našich okolních hor Krkonoš. Tyto cíle učitelky rozpracovaly do školního výchovně vzdělávacího projektu „Krakonošovi skřítkové“, podle kterého si říkáme.