Protože se nacházíme uprostřed krásné přírody naše aktivity směřují především k poznávání okolí. Z toho vychází i náš školní vzdělávací program. Jsme dvoutřídní MŠ, třída Motýlků a třída Ježečků. Letos máme čtrnáct dětí, kteří od září nastoupí do ZŠ.

Naše škola je zapojena do dlouhodobého celorepublikového EVVO, projektu sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou „MRKVIČKA“. V této oblasti úzce spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER. Dále jsme zapojeni do programu Bezpečná školka. Od roku 2015 spolupracujeme se Sportovní školičkou.