Naší mateřskou školou prochází ročně přes sto dětí a jsou umístěny do čtyř tříd A, B, C a D. Skupiny dětí jsou věkově rozdělené a pojmenované na: Andílky, Berušky, Cipísky a Dráčky. Dohromady tvoří Čtyřlístek, který, coby symbol štěstí, všechna oddělení spojuje a zaštiťuje. Snažíme se dětem dát základní pocit vědomí, že někam patří.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy potřeby celoživotního vzdělávání, preferujeme pozitivní ovlivňování dětské psychiky a citovou oblast. Snažíme se přes estetické zaměření rozvíjet v dětech talent, přes ekologické cítění pěstovat lásku k přírodě a zařazováním sociálních prvků vychovávat děti k aktivní pomoci druhým a slabším.