Usilujeme o to, aby se děti cítily u nás ve školce jako doma, aby se školka stala pro ně místem, kde jsou spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je. Chceme, aby od nás děti odcházely připravené nejen na školu, ale i na život mimo ni aby si uměly poradit v běžných situacích bez újmy na duši či na zdraví.

Nejde o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale probouzeli v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.