Jsme zařazeni do Sítě Škol podporujících zdraví. Přijímáme děti zdravé i se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše MŠ se zapojuje do grantů a různých projektů v oblasti kulturní, společenské i charitativní. Využíváme alternativní prvky canisterapii, rekondiční jízdu na koni, myofunkční terapii a zajišťujeme logopedickou péči. Naším cílem je prožitkové učení.

Integrace dětí

Mateřská škola je bezbariérová jednopodlažní budova koncipovaná na tři oddělení jedna běžná třída a dvě třídy speciální pro děti se specifickými potřebami. Mateřská škola umožňuje setkávání dětí z běžné třídy a dětí s postižením.

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme s SPC a PPP Trutnov pořádáme besedy s rodiči dětí předškoláků, navštěvuje nás MUDr. L. Pekařová. Máme dobrou spolupráci se ZŠ a ZŠ Sluneční, se skauty, dobrovolnými hasiči, dětským domem a odborným učilištěm i městem.

MŠ Hostinné, Tyršovy sady: Koťátka
NAŠE ŠKOLKA: MŠ Hostinné, Tyršovy sady, Koťátka