Od 1. července dochází totiž ke sloučení lékařské posudkové služby úřadů práce a Lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení. Veškerá tato agenda přechází tedy dnešním dnem z úřadu práce na okresní správu sociálního zabezpečení. „Přechod se týká čtyř našich pracovníků,“ sdělil Michal Holý, tiskový mluvčí Úřadu práce v Jablonci.

Veškerá agenda týkající se posudkové činnosti se tak vlastně opět vrací tam, odkud byla před třemi lety na úřady práce převedena. Tehdejší systémová změna se patrně neosvědčila, neboť pracovníci úřadů práce, kteří se posudkovou činností zabývali, museli stejně se zaměstanci ČSSZ spolupracovat. Vykonávání posudkových činností znamenalo pro ÚP také zvýšení administrativní zátěže.