Lidé svépomocí vysadili stromy, provedli terénní úpravy, postavili zvonici a čekají už jen na zazelenání trávníku. Další akce v okolí nově zbudované návsi však mají přijít. Místní komunita k přebudování své obce využívá především granty neziskových organizací a nadšení lidí, které společné úsilí stmeluje.
I v příštím roce se markoušovická náves bude moci rozvíjet. Místní spolek a neformální skupina totiž obdržely dva granty od společnosti T-Mobile.

Projekty na rozvoj získaly celkem 200 tisíc korun. Díky spolku Mraveniště, který provozuje místní základní školu a školku, vznikne v jejím okolí nová přírodní zahrada. „V zahradě budeme pěstovat zeleninu a ovoce, čímž zároveň přispějeme k tvorbě zdravého jídelníčku u dětí. Chceme ji vybudovat díky dobrovolné práci lidí. Bude sloužit jako vzdělávací i odpočinkové místo pro děti i dospělé. Rádi bychom tím prohlubovali mezilidské vztahy i spojení s přírodou a jejími rytmy," vysvětlila Eva Portychová ze spolku Mraveniště.

I druhý projekt podporuje rozvoj markoušovické komunity, tentokrát však revitalizací přirozeného centra obce, již zmíněné návsi. Už v příštím roce chtějí místní vysadit další zeleň, osadit infotabule o místní historii a zajímavostech, odpočívadla pro cyklisty nebo přírodní herní prvky pro děti. Jakub Kubját z neformální skupiny dodává: „Náves byla vždy centrem obce, kde se lidé scházeli. Náš projekt se chce k této tradici vrátit a propojit občany Markoušovic, které jsou populačně roztříštěné na starousedlíky a nově přistěhované rodiny."

O grant se ucházelo celkem 174 zájemců. Podporu ve výši 3 miliony korun získalo 34 projektů neziskových organizací, lokálních komunit a neformálních skupin v celé České republice. „Základním kritériem hodnocení byl dlouhodobý pozitivní přínos projektu pro danou lokalitu. Rádi bychom, aby lidé spolu mluvili, spolupracovali a zároveň se mezi sebe pokusili začlenit znevýhodněné nebo handicapované skupiny. Markoušovice jsou obec, která doslova a do písmene žije," říká Eva Karasová ze společnosti T-Mobile.