Jak včera uvedli zástupci organizace Turnovské památky a cestovní ruch, na úspěchu se zřejmě výrazně podílela jedinečná výstava Za pohádkou na Valdštejn s kostýmy, v kterých hráli herci a jež zapůjčilo Filmové studio Barrandov. Na Valdštejně či jeho okolí se natáčely: kultovní seriál Arabela, pohádka Princ Bajaja, Princ a Večernice a Kočičí princ.

"Hrad se zapojil i do cyklu akcí Turnovské léto – například prohlídek pro děti s loupeživým rytířem se podle vydaných glejtů zúčastnilo 1407 dětí, k čemuž je třeba připočítat ještě téměř dvojnásobný počet doprovázejících dospělých. Během prázdninových měsíců proběhly také čtyři kostýmované noční prohlídky doplněné hudebním doprovodem. V letošním létě se na tu konal i nový projekt Divadelní podvečery na Valdštejně, v rámci nichž byly uvedeny dva divadelní tituly," uvedla Eliška Gruberová z příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Tento projekt finančně podpořil Liberecký kraj.

"Představení se setkala s pozitivním diváckým ohlasem a rádi bychom v projektu pokračovali i v příští sezóně. Mezi výjimečné události patřilo rockové oratorium Jan Křtitel skupiny Nothingham," připomněla Gruberová. Během sezóny proběhly i další zajímavé akce, například Noc kostelů, o prázdninách pět různých hudebních programů, šermířská vystoupení, velmi úspěšný Středověký víkend, Dětské hry a klání a tradiční Audience s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Na konci prázdnin se hrad zapojil i do celorepublikové Hradozámecké noci a během září se uskutečnily ještě dva koncerty zařazené do Dnů evropského dědictví a šestý ročník Svatohubertských slavností k poctě myslivosti a lovu.

Do konce září se celkem na objektu uskutečnilo více než čtyřicet akcí. Jak Eliška Gruberová také připomněla, po celý rok probíhalo na hradě i velké množství stavebních prací. Až do května se jednalo o celkovou rekonstrukci krovu a střešního pláště kaple sv. Jana Nepomuckého, bylo upraveno předhradí a během celé sezóny probíhala generální oprava přístupového mostu. V rámci prvního nádvoří došlo k restaurování malby v kapličce sv. Jana Křtitele. Od září se na objektu instaluje nový zabezpečovací systému celého památkového objektu.