V provozu firmy MZ Liberec v Rudníku přivítal velvyslance i jeho zástupce generální ředitel Martin Hájek společně s vedením společnosti. Prohlédli si výrobní prostory a debatovali nad exportními možnostmi podniku v regionu jižního Kavkazu.

Další zastávkou pracovní cesty představitelů gruzínské ambasády byla Správa Krkonošského národního parku. Jednání diplomatů s ředitelem Janem Hřebačkou a mluvčím Radkem Drahným se dotklo mimo jiné i aktivit Správy KRNAP v Gruzii. „Správa parku realizuje v oblasti Tušska projekt české rozvojové spolupráce zaměřený na ochranu přírody a udržitelnou turistiku, který je gruzínskou stranou pozitivně hodnocený," připomněl poslanec Böhnisch.

Velvyslanec Gruzie zavítal do Krkonoš

Odpoledne v Trutnově patřilo setkání s členy a přáteli Klubu vozíčkářů. Zaal Gogsadze a jeho zástupce Alexander Chelidze přestavili hostitelům svou zemi v zajímavém filmovém dokumentu a přiblížili jim proměny Gruzie v posledních letech a snahu země o bližší evropskou integraci. „Gruzie nám může na první pohled připadat geograficky vzdálená, ale už antický člověk považoval toto území za součást svého prostoru. Konečně legendy o zlatém rounu, nebo Prométheovi připoutaném ke Kavkazu, jsou situovány právě do dnešní Gruzie," vysvětlil Robin Böhnisch.

Zatímco velvyslanec Zaal Gogsadze odcestoval v podvečer zpět do Prahy, zbylí představitelé zastupitelského úřadu pokračovali ve čtvrtek prohlídkou konkrétních příkladů ochranářské a turistické infrastruktury na řadě míst Krkonoš v doprovodu Michala Skalky. ze Správy KRNAP.

(njt)