Projekt je zaměřen na publikaci informací o památkových objektech na území správního obvodu Dvůr Králové s rozšířenou působností „Cílem aplikace je upozornit na další méně známé atraktivity cestovního ruchu, podávat o nich garantované informace a odkazovat na vlastivědné a literární práce regionu vázající se k dané památce. V rámci projektu proběhlo prvotní naplnění daty včetně základní revize obsahu údajů,“ informovala Táňa Nováková z ochrany památek odboru školství.

Informace o památkách budou průběžně aktualizovány a doplněny o další údaje pracovníky odboru školství kultury a sociálních věcí, zaměřených na ochranu památek. Mapové podklady a provoz aplikace zajišťuje pracoviště GIS odboru informatiky.

Památky lze hledat buď pomocí mapy nebo jmenného přehledu. Oba jsou propojeny, takže pokud si najdete památku v seznamu, můžete si ji hned zobrazit na mapě. Samozřejmě nechybí informace o památce, její zařazení nebo to, zda je veřejnosti přístupná. Je tu i odkaz na stránky Národního památkového ústavu. Návštěvník portálu má samozřejmě možnost si památku vyhledat pomocí přehledného vyhledávače.

Důležité na pasportu je fakt, že zahrnuje nejen velké stavby a známé památky, jako je Kohoutův dvůr nebo kostely regionálních obcí, ale i ty opravdu malé. Mimo jiné tu tak najdou zájemci například i pamětní desky, pomníky obětem válek nebo smírčí kříže. Nechybí dokonce některé zajímavé náhrobky na královédvorském hřbitově.

Raritou je socha sv. Matěje. Tato kulturní památka je nejspíše jedinou sochou, věnovanou tomuto světci, který je patronem stavebních řemeslníků, cukrářů, kovářů, krejčích a školní mládeže. Jako u jediné z památek ji nenajdete na mapě.

Projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Zájemci ho najdou na www.mudk.cz pod rubrikou Historie a památky, kapitola Památky.