Společný start je naplánován na 14. hodinu. Po ukončení soutěže mohou přítomní využít čas do vyhlášení výsledků k prohlídce vystavených modelů i k občerstvení.

Pro vítěze mají pořadatelé připraveny zajímavé ceny.

Maloúpská vařečka 2018.
Maloúpská vařečka nabídne další soutěže