„Nastoupilo deset dvoučlenných týmů, domácích, ale i z Brna, Hradce Králové a Chroustovic. Ty měly z dubových polotovarů ručně zhotovit poličku dle zadání. Pro zajímavost, opět šlo o zbytky podlahy z vyplavené tělocvičny školy před několika lety. Některým by stačilo méně času, jiní by potřebovali víc, všem ale bylo dáno 4,5 hodiny," informoval o základních rysech soutěže nazvané Nechodím sem zbytečně organizátor Karel Musil. Prvenství zůstalo doma díky dvojici Dostál/Sehnal, druhé místo putovalo do SŠ pro neslyšící Hradec Králové, třetí do OU Chroustovice.

Svou soutěž ve stejný den absolvovali i učni oboru Knihařské práce. Ti museli vyrobit co nejhezčí a co nejlépe zpracovanou krabici a předvést odborné znalosti v písemném testu. „Učitelky ve spolupráci s odbornicí z praxe hodnotily technologický postup, dodržení rozměrů i estetický dojem," doplnila Marie Janoušková. Ve spojené kategorii 2. a 3. ročníků si nejlépe vedli Marie Kuťková a Martin Petrů, z 1. ročníku pak Eliška Kobrlová.

Nechodím sem zbytečně. Učni se snažili dokázat, že tomu tak opravdu je