Zájem o výstavbu „větrníků“ projevilo v regionu před třemi roky několik firem například v Brusnici, Prosečné, Hajnici nebo Borovnici. Postupem času ale většina míst, ať už kvůli technickým problémům nebo nevoli občanů, odpadla. Někde se ještě měří pomocí speciálních stožárů síla větru, aby se případné milionové investice vůbec vyplatily. Také ve Vítězné byl asi na rok instalován měřící sloup. Výsledky byly dobré.

Investor, společnost Eldaco, hodlá postavit dvě větrné elektrárny, každá má výkon 3,0 MW. Výška stožáru bude 119 m, průměr rotoru má 112 m, celková výška stavby dosáhne bude 175 metrů. Ročně by měly vyrobit 17 400 tisíc kWh.

Stavba větrných elektráren je stavbou dočasnou. S ukončením výroby elektrické energie a následnou demontáží větrných elektráren se počítá po dvacetiletém provozu.

Provoz větrných elektráren nezvýší zdravotní rizika nad úroveň, která je v oblasti v současné době. Na základě dvouletého průzkumu území a jeho okolí v průběhu všech ročních období, a analýzy populace ptáku na území Královéhradeckého kraje lze předpokládat, že záměr výstavby nepředstavuje ohrožení zájmu ochrany přírody, které by nebylo možné akceptovat.

Obec již s výstavbou dala v minulosti souhlas. „Kromě pravidelného příjmu z nájemného v řádu stovek tisíc jsme chtěli podpořit ekologický způsob výroby elektrické energie. Navíc větrné elektrárny se mohou stát zajímavým turistickým lákadlem,“ vysvětlil starosta Zdeněk Mühl. Nebyla by to jediná ekologická stavba v obci.

V rámci rekonstrukce historického centra části Huntířov vznikne kořenová čistička odpadních vod. Kromě toho tu bude i naučná stezka „Povede od čističky arboretem až k solárním panelům, které budou umístěny na sociální budově. Jsou ukázkou ekologického získávání energie a zároveň budou ohřívat vodu pro potřeby areálu. Arboretum mají tvořit typické stromy našeho regionu, aby si mohli návštěvníci vytvořit představu o zdejším porotu,“ vysvětlil starosta Mühl.