Často se tak stává především v okrajových částech města s hustou zástavbou. Jedná se většinou o domy z doby, kdy automobil nebyl běžnou výbavou domácnosti a tak při stavbě na vhodná parkovací místa nikdo nemyslel. Ani v současné době sem proto nejde umístit novou plochu na stání. Město se rozhodlo řešit problém připravovanou dopravní studií.

„Účelem studie má být zejména usměrnění parkování, aby nebylo v rozporu se zákonem, jak k tomu nyní ve velké míře dochází, a zároveň alespoň částečné rozšíření parkovacích ploch, například na úkor chodníků nebo zjednosměrnění některých ulic,“ vysvětlil základní záměr Štěpán Čeněk, vedoucí odboru dopravy.

Jako první místa pro zpracování byly vybrány právě okrajové lokality, jako jsou Mandlovky, kde by se jednalo o ulice Březinova nebo Bezručova, dále Sochorky a ulice Sochorova a Seifertova, Na Nebíčku s ulicemi Kotkova a Libušina a konečně ulice mezi Korsikou a Beierovým kopcem, například Slunečná nebo Na Vyhlídce. Jedná se většinou o lokality s malým provozem, kde by případné zjednosměrnění nemělo dělat žádný problém.

„V současné době jsou první návrhy uvedených lokalit již k nahlédnutí na odborech dopravy a rozvoje investic,“ informoval Štěpán Čeněk. Zájemci tak mají možnost se s tímto plánem seznámit.

Před městem ale stále leží zásadní problém, kterým je dostatečná kapacita parkovišť v centru. Zatím míst ke stání spíše ubývá. Pokud by se ale měl zvýšit turistický ruch ve městě, bez nových parkovacích míst to nepůjde.