Po otevření Berghausu v roce 2007, první naučné hornické stezky v Krkonoších, v sobotu 25. září od 10 hodin přivítá první zájemce v muzeu Podzemí Krkonoš. „Vracíme se zpátky do historie Černého Dolu, který vznikl jako hornické městečko v polovině 16. století,“ říká starosta městyse Zdeněk Kraus.

Mluvící mapa

Muzeum vzniklo v suterénu zdejší radnice a je součástí širšího česko–polského projektu. Výstavba stála skoro 8 milionů korun. Autorem stálé výstavy je známý geolog a speleolog Radko Tásler. Vedle klasických muzejních artiklů, jako jsou minerály, hornické vybavení a fotografie, život pod povrchem přibližuje interaktivní mluvící mapa u vstupu, která ve zkratce představuje jednotlivé lokality v Krkonoších. Další informace nad rámec výstavy se zájemci dozvědí ze sluchátek, a to ve čtyřech jazykových verzích.

Rozsahem nevelká expozice turisty zavede do podzemí Černého Dolu a Rýchor, které spojuje dávná těžba zlata, ale také do štol v nitru Sněžky v Obřím dole. Havířskou minulost přibližují jak minerály a důlní mapy, tak původní hornické náčiní – vrtačky, lampy a modely těžebních strojů. Nechybí ani replika štoly ve skutečné velikosti, před muzeem stojí dřevěná stoupa na drcení rudy a důlní vozíky.

Nedílnou součástí expozice je celá řada fotografií, většina z nich přitom dosud nebyla nikde zveřejněna. „Návštěvníci si udělají laický obrázek o tom, jak to v podzemí vypadá. Naším cílem nebylo vytvořit hornické muzeum, protože těm nemůžeme konkurovat. Proto jsou zde pouze exponáty, které mají původ v Krkonoších. V řadě případů se jedná o unikáty,“ vysvětluje geolog a expert na dějiny hornictví v regionu Radko Tásler. Unikátem je například zkorodovaný vápenec či vrták zalomený v kuse rudy.

Výlet do jeskyní

Podstatná část výstavy patří speleologii. „Jedná se o vůbec první expozici krkonošských jeskyní. Pro lidi je to jediná možnost nahlédnout pod povrch, protože do jeskyní se v Krkonoších nikde nedostanou,“ upozorňuje Tásler. Černodolské muzeum se může pochlubit největším krkonošským krápníkem, jenž pochází ze Svobody nad Úpou. Na figurínách jeskyňářů zase návštěvníci uvidí, jak velký technologický pokrok speleologie během desetiletí udělala. V „dotykové expozici“ si zájemci mohou jeskyňářské vybavení pro lezení a slaňování osahat, děti pak určitě ocení model jeskyně s krápníky.

Po zítřejším slavnostním otevření muzeum naběhne na na pravidelný provoz od 1. října. Turisté sem mohou zavítat od středy do soboty, vždy mezi 13.00 až 16.30.

Muzeum, které mimo samotnou expozici umožňuje ve zvláštní místnosti pořádat příležitostné výstavy, vzniklo v rámci česko–polského projektu Podzemí Krkonoš. Kromě Černého Dolu se na něm podílela Česká speleologická společnost Albeřice a polská města Kowary a Karpacz. Na dvacetimilionovou investici získaly dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. „Vybudování muzea stálo necelých osm milionů, deseti procenty se podílel městys Černý Důl,“ poznamenal starosta Zdeněk Kraus.

Také ostatní projekty z celého balíku jsou prakticky dokončeny. Před kolaudací je nová turistická trasa v dole Kovárna v Obřím dole, v Karpaczi vyrostla naučná hornická stezka a v Kowarech se uskutečnila výstava i konference o hornictví.