„Transporty dospělých žiraf jsou náročné, ovšem dík velké profesionalitě celého týmu se vše povedlo zvládnout bez zaváhání. Žirafí samice se po příjezdu záhy připojila k libereckým žirafám,“ říká zoolog Luděk Čulík. Důvodů pro dočasný odjezd takřka devítileté Obiomy ze Dvora Králové ale bylo více. „Má se stát jakousi tetou a ochranitelkou tamějšího mláděte, které osiřelo a nyní je jeho společníkem dospělý samec. Přítomnost naší samice by měl tuto nepříliš dobrou situaci stabilizovat. Liberecký samec je navíc geneticky zajímavý a věříme, že naše samice v Liberci sama zabřezne,“ doplňuje Luděk Čulík.

Spojením dvorské samice a libereckého a jejich případným potomkem by získal evropský chov významný přírůstek. V případě obou rodičů totiž zoologové velmi podrobně znají jejich rodokmen. „To je u žiraf poměrně vzácné, a potomek těchto dvou žiraf by i proto měl velmi dobré vyhlídky na uplatnění v dalším chovu,“ doplňuje Luděk Čulík.

Dospělá dvorská i osiřelá liberecká samice se mají na podzim do safari parku vrátit. Liberecká zoo totiž plánuje rekonstrukci tamějšího chovného zařízení. „Úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami s cílem záchrany ohrožených druhů by měla být samozřejmostí. Jsme rádi, že jsme libereckým mohli tímto způsobem pomoci,“ doplňuje Luděk Čulík.

V safari parku nyní zůstává 14 žiraf Rothschildových a 10 žiraf síťovaných. Návštěvníci je mohou vidět ve dvou oddělených expozicích v klasické části areálu, mládenecké skupiny samců jsou k vidění v Africkém safari Josefa Vágnera a v Safari kempu.

Safari park je nejúspěšnějším chovatelem žiraf. Do současnosti se tu narodilo 270 žiraf, 176 bylo Rothschildových, zbytek připadá na žirafy síťované. Obioma je jednou z nich, narodila se v safari parku před necelými 9 lety. Žirafy Rothschildovy jsou kriticky ohrožené, v lidské péči je však jejich počet poměrně vysoký. Pro udržitelnost chovu je klíčové udržovat co nejpestřejší genetiku celé populace a vynikající znalost rodokmenu žiraf je jedním z klíčů k tomu. Spojení dvorské samice a libereckého samce takové variabilitě napomůže.