V šesti městech se zaměřujeme na to, co se už stihlo a co ne. Inventura se rozjíždí, začínáme Trutnovem, pokračovat bude Dvůr Králové nad Labem.

Pokrkonošská metropole v několika ohledech změnila vizáž. Evidentně nejmarkantnější proměnou prošlo Krakonošovo náměstí. Vrátilo se do podoby začátku dvacátého století. Opravná je kašna, osazená čtyřmi permoníky. Dobový charakter centra většina lidí oceňuje a dala to najevo při Dnech evropských památek. Nesouhlas tam nikdo nevyjádřil na rozdíl od některých diskutérů na sociálních sítích. Ti poukazují na nedostatek zeleně, což je zaklínadlem i dalších spoluobčanů při realizaci obnovy Jiráskova náměstí. Ta vyvolává polemické reakce. Pro část lidí je pohled na pokácené lípy tristní a myslí si, že plánovaná zeleň nebude adekvátní náhradou. S nástupem nového osazenstva do zastupitelských řad po volbách bývají jednání v Trutnově mnohem bouřlivější než tomu bylo v uplynulých volebních obdobích. Opozice nedává vládnoucí garnituře nic jen tak. To se projevilo například při přípravách realizace cyklostezky Houska mezi Starým Rokytníkem a Bojištěm, budované převážně z dotačnch peněz. Oponenti sepisovali petice a betonování trasy, kterou z jejich pohledu využije jen malá část občanů, se jim dodnes nelíbí.

Trutnovu se během roku podařilo dále např. zajistit peníze na zvelebení historického jádra při opravách podloubí nebo obnov fasád některých objektů z Programu regenerace městských památkových zón. Podle výzkumu veřejného mínění, který si nechává město vypracovávat pravidelně, průměrná spokojenost zůstala stejná, jako před volbami, a to na úrovni 79,2 procenta. Rozdělení obyvatel Trutnova na spokojené a nespokojené se životem ve městě je 96 ku 4 procentům lidí.

Koho máme na radnici
v Trutnově?

VEDENÍ MĚSTA

Starosta: Ivan Adamec – ODS, radní

Místostarostové: Tomáš Hendrych - Volba pro město, radní. Hana Horynová – Sdružení pro Trutnov, radní.

RADA MĚSTA

Petr Horčička – Sdružení pro Trutnov
Pavel Káňa – ODS
Libor Kasík – ODS
Jozef Kochan – ODS
Martin Mečíř – ODS
Petr Skokan – Volba pro město
Silvie Šidáková – TOP 09
Michal Šubrt – ODS

ZASTUPITELÉ

Jaroslav Andrle – Žít v Trutnově; Blanka Bubnová – KSČM; Marcela Čížková – ODS; Ivana Duffová – ANO 2011; Zdeněk Géc – ČSSD; Roman Hásek – ČSSD; Jiří Paták – ODS; Roman Chromý – ANO 2011; Martin Jiránek – Žít v Trutnově; Milan Kout – ANO 2011; Milan Lhoták – Sdružení pro Trutnov; Zdeněk Ondráček – KSČM; Petr Ondráško – ANO 2011; Petr Přívratský – Volba pro město; Daniel Rada – ODS; Michal Rosa – ODS; Jiří Řehůřek – TOP 09; Iva Řezníčková – KSČM; Petr Sobotka – Žít v Trutnově; Jiří Šedivec – ANO 2011; Jaroslav Špaček – ČSSD; Marek Šváb – ČSSD.

ÚSPĚCH: NÁMĚSTÍ

CENTRUM města se zásadně změnilo. Z Krakonošova náměstí zmizela arboreta plná odpadků, kam chodili potřebu vykonávat bezdomovci, pryč jsou i sloupy obehnané lavičkami. Počátek dvacátého století se stal inspirací pro současnou image trutnovského rynku. Město opravilo kašnu, kterou ozdobili permoníci, vysadilo lípy, přibyla místa k sezení i nové osvětlení korespondující s historií.

POLEMIKA: ZELEŇ?

JIRÁSKOVO náměstí prochází rekonstrukcí, která však není všem občanům úplně po chuti. Novou podobu lokality, která je v těsném sousedství trutnovského gymnázia, zveřejnila radnice na webových stránkách. I když výsledek bude vidět až na podzim, někteří lidé kritizují vykácení stromů a budoucí vizáž místa je neuspokojuje.

DLUH: POŘÍČÍ

MYSLET SI, že nedostatky, které vidí někteří obyvatelé v okrajových čtvrtích, lze vyřešit za rok, by bylo iluzorní. Mnohdy se na ně nedostane ani za celé volební období. Centra jsou všude výlohami měst, nejinak to je v Trutnově. Poříčí, vžité v myslích jako průmyslová část města, zůstává pro některé občany stále dluhem.

Chodník v Poříčí

ANKETA: Rozvíjí se Trutnov podle vašich představ?

Luděk Pavlas, důchodce
Jsem původem z Moravy, takže chvíli jsem tam, chvíli tady. Trutnov má parádní divadlo, dojem na mě udělalo i nádraží. Krakonošovo náměstí s kašnou a permoníky je krásné. Je výhoda, že město obklopuje spousta zeleně.

Nikola Plná, servírka
Bydlím v Trutnově teprve rok, ale už teď musím konstatovat, že se mi tu moc líbí. Na Krakonošově náměstí je opravená kašna, ta je moc krásná. Líbí se mi také, že město pamatuje na cyklostezky a stezky pro pěší. Třeba kolem Úpy.

Lucie Bažantová, servírka
Líbí se mi kašna a nové stezky. Také se tu pořádá hodně zajímavých akcí, mám ráda například jarmark. Nelíbí se mi, že je tu čím dál více nepřizpůsobivých lidí, kteří městu nic nepřinášejí a občané města se jich bojí.

Klára Rudelová, studentka
Do zastupitelstva jsem nevolila a moc změn nevidím. Líbí se mi ale nové náměstí. Určitě jsem zvědavá na Jiráskovo náměstí, které podle plánku vypadá hezky, ale nevím, jak to chtějí do listopadu stihnout.

Naďa Dombaiová, důchodkyně
U voleb jsem seděla v komisi a i volila, především ty, co tam jsou. Dá se říci, že se tu určitě něco děje, město se mění. Moc se mi líbí kašna. Vytkla bych chybějící lavičky na promenádě. Jinak nemám nic, co bych namítala.

Martin Šafařík, skladník
Volil jsem ODS, věřím panu Adamcovi. Líbí se mi dobové náměstí. Jsem zvědav i na Jiráskovo, kde snad nebude chybět nová zeleň. Nespokojen jsem s Houskou, která bude pro cyklisty jen nezáživným kolečkem.

Letošní rozpočet se vyvíjí dobře

Schválený rozpočet města Trutnova na rok 2015 předpokládá příjmy ve výši 568 281,14 tis. Kč a výdaje ve výši 585 167,36 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější akce letos patří: Zateplení ZŠ Mládežnická, pavilon A, B1, Regenerace Jiráskova náměstí, Rekonstrukce ul. Horská, Cykl. stezka St. Rokytník – Bojiště, Kabiny FK Bohuslavice.

Vybrané akce z roku 2014: Kanalizace Trutnov – Volanov, Úprava Krakonošova náměstí, Rekonstrukce železné lávky u Obchodní akademie, nákup akcií VAK Trutnov. Dluhové zatížení města Trutnova k 31. 8. 2015 činilo 203 328 945,50 Kč, z toho: investiční úvěr od Komerční banky na spolufinancování projektu „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas" a financování dalších investičních akcí (192 500 000 Kč), splácen bude do 31. 12. 2020. Úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů (10 828 945,50 Kč). Zastupitelstvo Trutnova mělo včera před uzávěrkou listu jednat o předčasném splacení tohoto úvěru.

(vl, vs)

Otevřený dopis putuje z Poříčí zastupitelům:

Vážení zastupitelé,

jsem od roku 1976 obyvatelem města Trutnov. Za pětadvacet let od převratu se město proměnilo, jistě k lepšímu, což potvrdí každý obyvatel Trutnova i návštěvník či turista.

Procházím se po svém městě. Nádhera. Hodně domů se odělo do nových, čistých, barevnějších fasád. Řada komunikací a chodníků je opravena, je položena kvalitní zámková dlažba. Centrální náměstí je „vyšperkováno" novými povrchy z různých druhů kamene a betonových tvarovek, přibyla socha císaře Josefa II, opravuje se kašna, je tu nové historické osvětlení, městská drobná architektura, všude plno květin (na náměstí i v okolních ulicích). Teď se dozvídám, že ke kašně ještě přibydou permoníci. Nové „luxusní" divadlo s úpravou ploch kolem budovy. Kruhové objezdy s fontánami, stříkajícími vodotrysky, s nočním osvětlením a záplavou květů a okrasných keřů. Nová dětská hřiště (na sídlišti Stadion dokonce čtyři) se zahradní architekturou, bezpečnými hracími prvky, oplocením a krytými pískovišti. Cyklostezky, nové mosty, super moderní sportovní areál, koupaliště s vyhřívanými bazény, krytý bazén s upravenou zelení před vstupem a s dětským hřištěm. V srpnových Radničních listech se dočítám, že je zahájena regenerace zeleně a veřejných ploch na Jiráskově náměstí s vodním prvkem, novými lavičkami, s podzemními kontejnery na odpad (!), výsadbou keřů, trvalek, okrasných trav s lipovým stromořadím a solitérními stromy a osvětlením, zabudovaným v chodnících. Všechno stálo (a bude ještě stát) stovky milionů, ale na městu to je vidět. Prima.

Musím domů a přicházím do městské části, kde bydlím. Aha, zapomněl jsem na začátku mého otevřeného dopisu sdělit jeden důležitý fakt. Bydlím v Trutnově, ale „bohužel" v jeho městské části - v Poříčí. A to už je úplně jiné město. Taky tady je náměstí s krásným novogotickým kostelem, ale kolem ? Asfalt, asfalt, asfalt, „propadané" chodníky ze starých popraskaných betonových dlaždic, s otlučenými a vyvrácenými kamennými obrubníky. Na lavičkách pod vzrostlými lipami na Asfaltovém, promiňte, Lipovém náměstí posedávají pochybné individuality, večer se park v centru náměstí radši obchází. Žádné květiny, prošel jsem si Poříčí a k neuvěření, v celém Poříčí není na veřejných prostorách jediná kytka, asi proto že jich v Trutnově je tolik, tak už nezbylo. Pokud se tedy do okrasných květin nepočítají kopřivy a lopuchy, těch jsem u chodníků viděl dost. Dívám se do rozpočtu města pro letošní rok. Žádné investiční stavební akce v Poříčí (něco na provoz, údržbu a účelové prostředky, které zajišťují Technické služby Trutnov s.r.o.), a to zastupitelé schválili letos úctyhodný celkový plánovaný objem investic přes 174 milionů pro celé město Trutnov ! Ale vyfrézovali asfaltový chodník na náměstí a položili finišerem nový asfaltobeton (zase asfalt ?), za tři dny bylo hotovo. Ještě, že letos moc neprší, při čtení úřední desky můžete stát na hlíně v suchu docela pohodlně. Pěkné. Něco oprav chodníků se přece v rámci údržby dělá (u školy), no však už by musel silniční správní úřad chodník uzavřít, z důvodu závady ve schůdnosti, protože tam šlo o život. Dětská hřiště (asi tři celkem v celém Poříčí) – staré, ale, pravda, natřené houpačky z ocelových trubek (pozůstatky z dob komunismu), pískoviště bez krytí (snad jsou pobíhající psi a kočky dostatečně disciplinovaní). Ale vlastně zatravněné plochy na náměstí slouží jako dětské hřiště, ale taky jako sportoviště pro děti obyvatelů přilehlých domů, většinou romského původu. Taky to tam podle toho vypadá, papíry, plechovky, lahve. Muselo by se asi denně uklízet. Snad to návštěvníci, třeba z našich družebních měst Kamienné Góry, Šwidnice nebo, nedej bože, z Würzburgu vezmou od hranic „po staré" cestě rovnou do Trutnova a vysadí je na hlavním náměstí, nebo u radnice (buď u nové, nebo u staré, to je jedno, u obou je okolí pěkně upraveno, a je tam vzorně a každodenně uklizeno). A budovy v Pořící: bytové domy, které se městu ani v několika „vlnách" nepodařilo prodat (s oprýskanými fasádami). Pomník města, bývalé kino Odeon. Zchátralá pošta na náměstí s farou. Restaurace Lucerna, nyní prodejna s vietnamskými majiteli, večerka, kde můžeš i v neděli pozdě večer koupit něco ostřejšího k pití. Některé parcely u náměstí s pozůstatky drátěného oplocení s navěšenými plachtami (kdoví, co se za nimi děje). Prázdný pozemek na rohu náměstí, dvacet pět let bez využití, no teď přece, na okraji se podařilo umístit řadu odpadových kontejnerů (v zimě za rozsvíceným vánočním stromem, pěkný výhled z „našeho" náměstí). A doprava – tisíce aut včetně kamionů denně projíždějících směrem od Úpice, nebo zpět od Trutnova a taky od Polska (i stále častěji také autobusy s turisty). Vzhledem k mimořádným investicím do dopravní infrastruktury v letošním roce stát opravil povrch vozovky, ale chodníky zůstaly beze změny, dokonce se nikdo ani nezabýval tristní bezpečností na přechodu přes tuto komunikaci na náměstí. Mimořádně exponované místo by snad zasluhovalo zajištění zábradlím, případně kamerami pro stálou kontrolu dopravní situace a dodržování rychlosti (v Mladých Bukách to nakonec šlo).

Ležím v posteli, zavírám oči. Představuji si a sním, že Poříčí je už plnohodnotnou součástí Trutnova a není jen „průmyslovou" periferií, o kterou mají „vládnoucí" zájem jen při výběru daní a před volbami. Dožiju se toho? Snad. Zlí jazykové tvrdí, že by pomohlo, kdyby se starosta přestěhoval z Volanova s novou kanalizací a novými chodníky do Poříčí. Možná by pomohlo, kdyby se uskutečnilo výjezdní zasedání zastupitelstva města do Poříčí (mohlo by se konat třeba v tělocvičně základní školy) a před zasedáním by se mohli zastupitelé projít po náměstí a přilehlém okolí, ani netrvám na tom, aby zabloudili do známých Poříčských zákoutí (kolem nádraží Střed, u garáží u psího útulku, kolem nádraží Poříčí, podél otevřené kanalizační stoky u obilního sila, po chodníku od náměstí směrem k elektrárně a podobně). Ve snu vidím na stožárech vlát modrou vlajku Trutnova s třemi bílými klíny, symbolizujícími tři hlavní části města: Trutnov, Horní Staré Město a Poříčí. Jen ten „poříčský" klín je nějak menší, než ten Trutnovský, ale to se mi snad jen zdá, to dělá ten nový svěží vítr, který si s vlajkou pohrává.

Bojím se probudit.

Trutnovský a Poříčský patriot Miroslav Šnajdr

Reakce na otevřený dopis zastupitelům města Trutnov.

Vážený pane Šnajdře,

dovolte mi reagovat na Váš dopis a vysvětlit Vám problematiku investic do oprav městského majetku.

Nazýváte se trutnovským a poříčským patriotem. Já sám žiji v Trutnově již od roku 1986. A možná právě proto, že jsem se přistěhoval až v dospělosti, jsem nikdy nerozlišoval Trutnov a Poříčí jako dva samostatné celky. Odjakživa je vnímám jako jedno město, se společnou historií, přítomností i budoucností. Městská část Poříčí je stejně jako Horní a Dolní Staré Město plnohodnotnou součástí Trutnova, a to už od roku 1947.

Velice mě těší, že procházka Trutnovem Vám je příjemná. Město se ze všech sil snaží zpříjemnit nejen život obyvatelům Trutnova, ale i návštěvu turistům, aby na naše podhorské město měli hezké vzpomínky. Je však zcela logické, že není ve finančních možnostech našeho (ale ani žádného jiného) města, aby naráz investovalo do oprav a revitalizace veškerých potřebných objektů v jednu chvíli. Nedokážeme tedy jak „mávnutím kouzelného proutku" proměnit městské prostředí v dokonalé během jednoho momentu. Ruce máme svázané městským rozpočtem, a tudíž všichni obyvatelé musí být trpěliví. Město zkrášlujeme a jeho infrastrukturu zkvalitňujeme, ale postupně. Nebojím se být pyšný na naši dotační politiku, jelikož se snažíme plně využít možností na nejrůznější dotace a granty, díky kterým život ve městě neustále zlepšujeme.

V kontextu výše uvedeného nemohu souhlasit s Vaším názorem, že v městské části Poříčí nedochází k potřebným investicím a opravám. Dovolte mně jen namátkou vybrat některé z akcí, které zde město za posledních patnáct let provedlo. V roce 2000 byl celkově zrekonstruován kostel sv. Petra a Pavla. V následujících letech se rekonstruovala kaple panny Marie Pomocné. Jen samotný mobiliář byl doplněn v hodnotě 1 800 000 Kč. Dále město v roce 2007 vybudovalo most u podniku KARA v hodnotě 10 000 000 Kč a zrekonstruovalo a oplotilo Vojenský hřbitov v částce 2 240 000 Kč. O rok později zde město za 1 000 000 Kč vybudovalo sportovní multifunkční hřiště. Ani v posledních letech městskou část Poříčí ve svých investičních akcích nevynechalo. Výstavba mostu a prodloužení cyklostezky stálo 21 000 000 Kč. Také do oprav chodníků a komunikací město investovalo nemalé částky, důkazem je část chodníků v ulici Voletinská, Kožešnická, Lipové náměstí nebo Benešova ulice.

Značná část finančních prostředků z rozpočtu města byla vynaložena od roku 2003 rovněž na nutné opravy a potřebnou obnovu škol (základní školy se dvěma pracovišti a odloučeného pracoviště mateřské školy), a to v celkové výši cca 25.000.000 Kč. Mezi nejnákladnější akce patřila rekonstrukce školní kuchyně a dále tělocvičny, které jsou součástí základní školy.

Vaši informaci o tom, že v rozpočtu města na letošní rok nejsou žádné stavební akce v Poříčí, musím rovněž uvést na pravou míru. Každý projekt nejprve vyžaduje pečlivou přípravu na papíře, aby se jeho realizace vyhnula problémům. Proto byla letos část rozpočtu vyhrazena na projektovou přípravu rekonstrukce chodníkových ploch, autobusových zastávek a zálivů a bezpečnostní řešení stávajících přechodů v ulici Náchodská od elektrárenského mostu za Lipové náměstí. K realizaci tohoto projektu tedy teprve dojde, ale i projektová příprava je jednou z položek rozpočtu. Dále bude v Poříčí v letošním roce odvodněno fotbalové hřiště a kabiny pro hráče budou napojeny na kanalizaci. Další akcí, kterou připravujeme včetně projektu, je prodloužení cyklostezky podél Úpy až do ulice Za Řekou (I. etapa) a dále směrem k elektrárně (2. etapa). Výčet akcí bych chtěl doplnit o letos provedených opravách povrchů chodníků u základní a mateřské školy a rovněž ještě letos připravované opravě střechy na tělocvičně ZŠ za 600 tis. Kč.

Jsem rád, že jste upozornil na problematiku s nepřizpůsobivými občany, protože i v tomto ohledu město nezůstalo lhostejné a zakročilo. Dodrželi jsme slib a otevřeli zde služebnu Městské policie Trutnov, jejíž strážnici zde budou od října denně dohlížet na pořádek a bezpečnost.

Tím však samozřejmě nekončíme. Možná Vás potěší, že i v následujících letech zde město plánuje vybudovat například chodník podél Polské ulice, v ulici Ječná – okolo firmy Kasper směrem k ulici Voletinská bychom rádi vybudovali obchvat nejen pro nákladní dopravu. Jak jsem Vám ale již vysvětloval, musíme počkat na další finance i na dotace, které bychom rádi v příštím roce čerpali.

Na fotografiích, které jste nám zaslal, je velmi malé procento těch, které jsou v majetku města, ale i ty jsou určeny k prodeji, což bych u Vás, jako bývalého úředníka MěÚ v Trutnově, předpokládal, že budete vědět.

Píšete, že sníte o tom, že Poříčí je už plnohodnotnou součástí Trutnova a ne jen průmyslovou periferií. Ano, Poříčí bylo a stále je oblastí, ve které je historicky situován průmysl. A je vždy výrazně náročnější přetvářet a rozvíjet takovéto lokality. Obzvláště jste-li si vědom faktu – a současné vedení si tohoto faktu vědomo je - že trpět nesmí žádná jiná místní či městská část města. Nebojte se tedy probudit, i Poříčí je část Trutnova a my jej v místo k příjemnému životu přetváříme a přetvářet budeme.

Budete-li mít zájem o další konkrétní informace či sdělení Vašich názorů a návrhů, neváhejte se na mě obrátit.

S pozdravem Mgr. Ivan Adamec