Tam bylo zaznamenáno 2685 úrazů. Velká část z tohoto počtu připadá na zahraniční návštěvníky. Nejméně disciplinovaní jsou podle náčelníka Horské služby Krkonoše Jiřího Brožka Poláci, Němci a Holanďané. Přesto záchranáři zaznamenali snížení počtu zraněných.

„Obecně se kázeň turistů v horách zlepšila. Přispělo k tomu jistě i deset FIS pravidel pro chování na sjezdových tratích. Zveřejnění desatera jsme letos věnovali zvýšenou pozornost,“ konstatoval Brožek. Podobná pravidla pro bezpečné chování v horském ternu připravili záchranáři též na letní období.