Úpské rašeliniště je v některých částech zcela vyschlé. Sucho trápí živočichy i rostliny a výrazně zvyšuje nebezpečí požáru. Podzimní sucha jsou sice méně nepříznivá než v jiných ročních obdobích, ale přesto mají výrazný vliv na přírodu.

Období bez deště má hlavní negativní dopad na říční ekosystémy. „Sucho, jaké je letos, nepamatujeme,“ upozornil Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP ve Vrchlabí. „Například méně vody v tocích znamená i menší životní prostor pro ryby a bezobratlé. Ryby se udrží v korytě potoka, ale bezobratlí uvíznou na mělčině. Když ta vyschne, vše, co v ní žilo, zahyne,“ říká odborník správy parku Josef Harčarik.

Problémem však není jen současné sucho, ale časté opakování podobného stavu. Přirozený déšť nedokáže vyrovnávat vodní bilanci v půdě a vláhový deficit se neustále prohlubuje. Reálné je tak i riziko lesních požárů. Mementem je například událost z minulé soboty, kdy zahořel asi desetiletý les na ploše přibližně 0,3 ha na svazích Kotle nad Dolním Dvorem.