Postarají se o to nové aleje a sady. Projekt Stromy 2011 vyhlásila Nadace ČEZ letos v květnu a podpořila sto sedmnáct žádostí. V České republice vyroste více než 44 tisíc stromů v celkové hodnotě téměř osmnáct milionů korun.

V nejbližší době se dvě obce a dvě městské části z východních Čech pustí do výsadby nové zeleně. Obyvatelé Pardubic se mohou těšit na novou alej u cyklostezky z Nových Jesenčan do Starých Jesenčan a oživení stromořadí mezi městskými částmi Nemošice a Kněžice. Ve Smidarech a v Suchovršicích proběhne obnova ovocných sadů. „Příroda v místě bydliště je pro lidi z mnoha důvodů důležitá. Jsme rádi, že můžeme pomoci obcím stát se zelenějšími,“ uvedla místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ Bohdana Horáčková.

Grantové řízení probíhalo od května do konce června 2011. Nadační příspěvek mohly města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou z podmínek byla výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Do konce letošního roku bude vysazeno celkem 44 394 stromů. Projekt, díky kterému se mj. sníží emise CO2, vznikl z podnětu ministerstva životního prostředí.

Šárka Beránková