„Tělovýchovná jednota nedodržela předběžnou dohodu o tom, že městu umožní přístup k budoucí čističce. Pozemky prodala firmě Juta. Proto radní navrhli nepřidělit dotaci z rozpočtu," uvedl místostarosta Dušan Kubica.

Jak ale doplnil, připravil osobně protinávrh, kdy bude dotace na činnost sportovních oddílů přidělena, pokud se město a Juta dohodnou na přístupu k budoucí čistírně odpadních vod. „Pokud neschválíme dotace, sport přestane ve městě existovat," komentoval původní návrh Luděk Krýza. Podobný názor vyslovil také Emil Kudrnovský. Ten předložil návrh, aby město vyplatilo tělovýchovné jednotě alespoň podíl za první čtvrtletí a k další finanční podpoře se zastupitelé znovu vrátili.

„Juta nechce bránit výstavbě a bylo by špatné, aby město neuvolnilo peníze pro děti, protože to je náš poklad," uvedl ke kauze ředitel Juty Jiří Hlavatý. Podle něj by město mělo peníze sportovcům dát a pak teprve problém řešit.

Proti tomu se ale postavila řada zastupitelů. „Potíže s financováním tělovýchovné jednoty tu řešíme snad už osm let. Celou tu dobu oddíly odmítají řešit své problémy. Teď nám navíc mohou zhatit mnohamilionovou investici," připomněl Zdeněk Rýznar.

Místostarosta Bém doplnil, že zástupci tělovýchovné jednoty si nejsou schopni zvolit dobré vedení a nechtějí své chyby přiznat. Nakonec byl přijat pozměněný návrh. Peníze sportovci možná dostanou.

Peníze ale sportovní oddíly, které zůstaly v tělovýchovné jednotě, dostanou pět dní po podpisu smlouvy mezi městem a Jutou o přístupu k čistírně odpadních vod.

„Pokud dochází ke zpoždění s odesláním přidělené dotace, musíme samozřejmě primárně řešit hlavně vztahy s našimi partnery, jako jsou dopravci či vlastníci tělocvičen, kteří za provedené služby a poskytnuté prostory fakturují a pochopitelně za ně chtějí dostat včas zaplaceno. Jen díky jejich vstřícnosti a trpělivosti se tak daří vzniklou situaci zatím zvládat. Záleží ovšem na tom, jak dlouho se celá věc povleče," sdělil Jan Jarolím, ekonomický ředitel oddílu kopané. Toho se rozhodnutí zastupitelů také týká. Fotbalistům by město jinak poskytlo skoro 700 tisíc korun.