Řádně povolené kácení potrvá zhruba týden. Práce budou probíhat za běžného provozu, na silnici však budou označena jednotlivá pracovní místa. Řidiči jsou vyzváni, aby respektovali dopravní značení, případně pokyny pracovníků. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromů. Většina z nich byla napadena dřevokaznou houbou.

„Právě dřevokazná houba způsobila, že není možné již zajistit provozní bezpečnost stromů,“ vysvětluje postup královédvorské radnice starosta Jan Jarolím. Všechny stromy jsou v korunách výrazně proschlé a dochází k ulamování a k pádům i silných větví, což může ohrozit chodce, cyklisty nebo řidiče projíždějících vozidel. Napadené stromy byly navíc v minulosti několikrát odborně ošetřeny, ale jejich stav se nadále zhoršoval. I proto budou nemocné stromy pokáceny a nahrazeny zdravými. „Rozhodně není cílem alej na Benešově nábřeží zlikvidovat, ale naopak postupně obnovit. Za pokácené stromy byla nařízena náhradní výsadba, která bude zahájena co nejdříve,“ říká starosta Jarolím.

Vysazeno bude celkem dvacet dva nových stromů. Půjde o dvoumetrové lípy a javory babyka. „Část náhradní výsadby je nařízena za stromy, které byly ze zdravotních důvodů pokáceny letos v zimě, část za stromy, které budou pokáceny nyní. Náhradní výsadba bude pokračovat v příštím roce na podzim. Celková obnova aleje, která čítá několik desítek stromů, však potrvá ještě několik let,“ upozorňuje vedoucí odboru životního prostředí Milan Šimek. Alej původně tvořily pouze lípy srdčité nebo lípy velkolisté. Po obnově však bude druhově rozmanitější a především odolnější. „V aleji zůstanou lípy velkolisté, nově budou vysazeny lípy stříbrné a především javory babyka, které jsou odolnější vůči městskému prostředí a měnícím se klimatickým podmínkám,“ dodává Milan Šimek.

Na boj s kůrovcem lze získat krajskou dotaci.
Na boj s kůrovcem lze získat krajskou dotaci